Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), bazuar në "Manualin për proçedurat dhe afatet për vlerësimin e cilësisë në kuadër të akreditimit të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit", njofton të gjithë Institucionet e Arsimit të Lartë se kanë filluar aplikimet në kuadër të akreditimeve. 

Aplikimet nisin në  1 Tetor 2021 dhe  përfundojnë në 31 Maj 2022.

 

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikë 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikë 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Për të parë listën e plotë të Institucioneve të Arsimit të Lartë publike / private të cilat janë në fazën e riakredimit instucional KLIKONI KËTU.

 

AKTIVITETE

Njoftim mbi miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë informon institucionet e arsimit te lartë, të cilët kanë aplikuar për akreditim programi dhe akreditim instucional, do të vazhdojnë proc...

18-01-2022

Vendimet e mbledhjes 16 Dhjetor 2021

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT VENDIMNr. 52, datë 16.12.2021 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË...

17-01-2022

LAJME

Njoftim mbi miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë

Njoftim mbi miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë informon institucionet e arsimit te lartë, të cilët kanë aplikuar për akreditim programi dhe akred...

18 / 01 / 2022

Kartolinë urimi!

Kartolinë urimi!

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), Ju uron Gëzuar Vitin e Ri 2022! Qoftë një vit i mbarë dhe plot sukses! Nga stafi i ASCAL...

22 / 12 / 2021

ASCAL - AKA do të bashkëpunojnë për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë

ASCAL - AKA do të bashkëpunojnë për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë

Ditën e sotme datë 30.11.2020 u realizua një takimin midis Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) të Shqipërisë dhe Agjencis...

30 / 11 / 2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit të Arteve

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit të Arteve

Në datat 22-23 Nentor 2021 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit te Arteve. Gr...

26 / 11 / 2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Universitar  "Tirana Business University College"

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Universitar "Tirana Business University College"

Në datat 07 Tetor - 08 Tetor 2021  Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Unive...

09 / 10 / 2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Në datat 30 Shtator - 01 Tetor 2021  Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universiteti...

06 / 10 / 2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Universitar të Biznesit

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Universitar të Biznesit

Në datat 13-14 Shtator 2021  Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik të Kolegjit Universitar të Biznesit...

15 / 09 / 2021

Bordi i Akreditimit takon anëtarët e stafit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Bordi i Akreditimit takon anëtarët e stafit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Ditën e shtunë, në datë 11.09.2021 Bordi i Akreditimit (BA) zhvilloi një takim me stafin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (AS...

11 / 09 / 2021

Nis punën Bordi i Akreditimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Nis punën Bordi i Akreditimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Ditën e sotme, në prani të Kryeministrit Edi Rama dhe Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Evis Kushi, nisi punën Bordi i Akreditimit (BA) të Agjenci...

10 / 09 / 2021

Lista e plotë e Institucioneve të Arsimit të Lartë publike / private të cilat janë në fazën e riakredimit instucional

Lista e plotë e Institucioneve të Arsimit të Lartë publike / private të cilat janë në fazën e riakredimit instucional

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i A...

07 / 09 / 2021