Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë ju njofton se ka hapur thirrjen për Ekspertë të Jashtëm Vlerësimi. Ftohen të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të bëhen pjesë e listës së Ekspertëve të ASCAL të aplikojnë në linkun e mëposhtëm: 

Kliko këtu për të aplikuar

Aplikimi do të jetë i hapur deri në datën 30 Shtator 2022.

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikë 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikë 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Për të parë listën e plotë të Institucioneve të Arsimit të Lartë publike / private të cilat janë në fazën e riakredimit instucional KLIKONI KËTU.

 

AKTIVITETE

Thirrje për Ekspertë të Vlerësimit të Jashtëm

Për  institucionet e Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit që ato ofrojnë Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) synon të sigurojë dhe ruajë cilësinë a...

05-08-2022

Vendimet e mbledhjes 3 Qershor 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 42, datë 03.06.2022  PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË VEPRIMTARISË SË...

25-07-2022

LAJME

Thirrje për Ekspertë të Vlerësimit të Jashtëm

Thirrje për Ekspertë të Vlerësimit të Jashtëm

Për  institucionet e Arsimit të Lartë dhe Programeve të Studimit që ato ofrojnë Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) syn...

05 / 08 / 2022

Lista e plotë të programeve të studimit të cilat janë në fazën e akreditimit.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i A...

04 / 07 / 2022

ASCAL pjesë e workshop-it "4th SEQA-ESG peer-learning"

ASCAL pjesë e workshop-it "4th SEQA-ESG peer-learning"

ASCAL mori pjesë në workshop-in e organizuar nga ENQA në kuadër të projektit “Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)”. Taki...

29 / 06 / 2022

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Profesional të Tiranës

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Profesional të Tiranës

Në datat 15-16 Qershor 2022 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Profesional të T...

17 / 06 / 2022

Mesazh për Studentët!

Mesazh për Studentët!

Të dashur studentë! Ashtu siç jeni informuar që në muajin Prill, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) po organizon Sondazhin K...

27 / 05 / 2022

Drejtuesja e ASCAL, jep intervistë në studion e emisionit Euronews Albania

Drejtuesja e ASCAL, jep intervistë në studion e emisionit Euronews Albania

E ftuar në emisionin e mëngjesit të Euronews Albania, Drejtoresha e Komanduar e ASCAL, Znj. Xhiliola Bixheku, ishte e ftuar në një diskutim mbi organizimin...

20 / 05 / 2022

Ministria e Arsimit thirrje studentëve të bëhen pjesë e Sondazhit Kombëtar të Studentëve

Ministria e Arsimit Znj. Evis Kushi, përmes një vidio mesazhi fton të gjith studentet të marrin pjesë në Sondazhin Kombëtar të Studentëve.  Për ...

19 / 05 / 2022

Drejtuesja e ASCAL, jep intervistë në studion e emisionit “Auditor Arsimi” në TVSH

Drejtuesja e ASCAL, jep intervistë në studion e emisionit “Auditor Arsimi” në TVSH

Më datë 1 Prill 2022, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) filloi zyrtarisht Sondazhin Kombëtar të Studentëve (SKS), një proce...

19 / 05 / 2022

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Fan S. Noli", Korçë

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Fan S. Noli", Korçë

Në datat 9-10 Maj 2022 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Fan S. Noli", Ko...

12 / 05 / 2022

Përmirësoni shanset tuaja për punësim dhe karierë me programin e bursave në Universitetin e Biznesit të Luksemburgut!

Përmirësoni shanset tuaja për punësim dhe karierë me programin e bursave në Universitetin e Biznesit të Luksemburgut!

Universiteti Evropian i Biznesit nga Luksemburgu dhe ERI SEE (Nisma për Reformën e Arsimit në Evropën Juglindore) ju prezantojnë Programin e bursave për k...

28 / 04 / 2022