Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Njoftim 

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) ju informon se për çdo informacion shtesë në lidhje me akreditimet e Institucioneve të Arsimit të Lartë si dhe të Programeve të Studimit mund të na kontaktoni në format e kontaktit të afishuara më poshtë. Nga agjencia do t'ju përgjigjet sa më shpejt një specialist.

Email: info@ascal.al

Tel: +355042243423

AKTIVITETE

Vendimet e mbledhjes 27 Tetor 2018

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT VENDIMNr. 72, datë 27.10.2018 PËRAKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR ...

12-11-2018

Vendimet e mbledhjes 28 Shtator 2018

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT VENDIMNr. 51, datë 28.09.2018PËRAKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË, MASTER PR...

16-10-2018

Miratohet Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë, Shtator 2018

Në mbledhjen e datës 11 Shtator 2018 të Këshillit të Ministrave, është miratuar Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë, si përmbledhje e standardeve shtetërore për sigurimin e cilësisë, për programet e s...

20-09-2018

LAJME

Miratohet Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë, Shtator 2018

Në mbledhjen e datës 11 Shtator 2018 të Këshillit të Ministrave, është miratuar Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë, si përmbledhje e standardeve shtetërore për...

20 / 09 / 2018

Njoftim për vende të lira pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e La...

06 / 08 / 2018

Njoftim për vende të lira pune në ASCAL

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e La...

02 / 07 / 2018

Publikohet Raporti Përfundimtar i Vlerësimit, QAA-ASCAL, Mars 2018

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) publikon Raportin Përfundimtar të Vlerësimit “Për ofrimin e ekspertizës për sigurimin e cilësis...

22 / 05 / 2018

Takim informues me studentet për zhvillimin e SKS

Më datë 30.03.2018, u zhvillua takimi informues me përfaqësuesit e studentëve mbi “Sondazhin Kombëtar të Studentëve”, organizuar nga ASCAL dhe BA. Në këtë takim...

12 / 04 / 2018