Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikë 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikë 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Për të parë listën e plotë të Institucioneve të Arsimit të Lartë publike / private të cilat janë në fazën e riakredimit instucional KLIKONI KËTU.

 

AKTIVITETE

ASCAL pjesë e webinarit “Overcoming obstacles in reaching compliance with the ESG: lessons learned from the SEQA-ESG project” organizuar nga ENQA

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), përfaqësuar nga Z. Erjon Xhako, mori pjesë në webinarin “Overcoming obstacles in reaching compliance with the ESG: lessons learn...

25-11-2022

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve Master Profesional në "Kitarë dhe Mësuesi" dhe Master Profesional në "Fizarmonikë dhe Mësuesi" ofruar nga Universiteti i Arteve

Në datat 22-23 Nëntor 2022, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programeve të studimit Master Profesional në "Kitarë dhe Mësuesi" dhe Master Profesional në "Fizarmonikë dhe Më...

24-11-2022

LAJME

ASCAL pjesë e webinarit “Overcoming obstacles in reaching compliance with the ESG: lessons learned from the SEQA-ESG project” organizuar nga ENQA

ASCAL pjesë e webinarit “Overcoming obstacles in reaching compliance with the ESG: lessons learned from the SEQA-ESG project” organizuar nga ENQA

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), përfaqësuar nga Z. Erjon Xhako, mori pjesë në webinarin “Overcoming obstacles in reachin...

25 / 11 / 2022

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve Master Profesional në "Kitarë dhe Mësuesi" dhe Master Profesional në "Fizarmonikë dhe Mësuesi" ofruar nga Universiteti i Arteve

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve Master Profesional në "Kitarë dhe Mësuesi" dhe Master Profesional në "Fizarmonikë dhe Mësuesi" ofruar nga Universiteti i Arteve

Në datat 22-23 Nëntor 2022, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programeve të studimit Master Profesional në "Kitarë dhe Mësuesi" dhe Mast...

24 / 11 / 2022

ASCAL pjesë e Forumit Europian të Sigurimit të Cilësisë 2022 (EQAF)

ASCAL pjesë e Forumit Europian të Sigurimit të Cilësisë 2022 (EQAF)

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL, përfaqësuar nga Znj. Aleksandra Xhamo dhe Zj. Denisa Bogdani, mori pjesë në Forumin Europia...

22 / 11 / 2022

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve Master i Arteve në "Koreografi dhe Mësuesi dhe Master i Arteve në "Skenografi - Kostumografi dhe Mësuesi" ofruar nga Universiteti i Arteve

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve Master i Arteve në "Koreografi dhe Mësuesi dhe Master i Arteve në "Skenografi - Kostumografi dhe Mësuesi" ofruar nga Universiteti i Arteve

Në datat 17-18 Nëntor 2022, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programeve të studimit Master i Arteve në "Koreografi dhe Mësuesi dhe Maste...

22 / 11 / 2022

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve Master i Arteve në "Regji Filmi dhe Televizioni dhe Mësuesi"; Master i Arteve në "Regji Teatri dhe Spektakli dhe Mësuesi"; Master i Arteve "Aktrim dhe Mësuesi" ofruar nga Universiteti i Arteve

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve Master i Arteve në "Regji Filmi dhe Televizioni dhe Mësuesi"; Master i Arteve në "Regji Teatri dhe Spektakli dhe Mësuesi"; Master i Arteve "Aktrim dhe Mësuesi" ofruar nga Universiteti i Arteve

Në datat 10-11 Nëntor 2022, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programeve të studimit Master i Arteve në “Regji Filmi dhe Televizioni dhe...

15 / 11 / 2022

ASCAL dhe ANVUR bashkëpunojnë për rritjen e cilësisë në arsimin e lartë

ASCAL dhe ANVUR bashkëpunojnë për rritjen e cilësisë në arsimin e lartë

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), përfaqësuar nga drejtuesja e kësaj Agjencie, Znj. Xhiliola Bixheku dhe Agjencia Kombëtare ...

10 / 11 / 2022

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universiteti Privat "Albanian University"

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universiteti Privat "Albanian University"

Në datat 31 Tetor dhe 01 Nëntor 2022 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit Pr...

02 / 11 / 2022

Asambleja e Përgjithshme e ENQA 2022

Asambleja e Përgjithshme e ENQA 2022

Drejtuesja e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) Zj. Xhiliola Bixheku dhe Përgjegjësja e Sektorit të Statistikave dhe Analiz...

31 / 10 / 2022

ASCAL merr pjesë në seminarin mbi njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë

ASCAL merr pjesë në seminarin mbi njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë

ASCAL, i përfaqësuar nga Z. Erjon Xhako, Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Bordin e Akreditimit dhe Ndërkombëtarizimin, mori pjesë në seminar...

26 / 10 / 2022

ASCAL pjesë e konferencës ASIIN Global Conference 2022

ASCAL pjesë e konferencës ASIIN Global Conference 2022

ASCAL mori pjesë në konferencën ASIIN Global Conference 2022 organizuar nga ASIIN, me temë "Reinventing Higher Education Quality Assurance for our time...

24 / 10 / 2022