Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

AKTIVITETE

Njoftim për vende të lira pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për p...

06-08-2018

Njoftim për vende të lira pune në ASCAL

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për p...

02-07-2018

Vendimet e mbledhjes 11 Maj 2018

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT  VENDIMNr. 17, datë 11.05.2018  PËRHAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË, BACHELOR N...

22-05-2018

LAJME

Njoftim për vende të lira pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e La...

06 / 08 / 2018

Njoftim për vende të lira pune në ASCAL

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e La...

02 / 07 / 2018

Publikohet Raporti Përfundimtar i Vlerësimit, QAA-ASCAL, Mars 2018

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) publikon Raportin Përfundimtar të Vlerësimit “Për ofrimin e ekspertizës për sigurimin e cilësis...

22 / 05 / 2018

Takim informues me studentet për zhvillimin e SKS

Më datë 30.03.2018, u zhvillua takimi informues me përfaqësuesit e studentëve mbi “Sondazhin Kombëtar të Studentëve”, organizuar nga ASCAL dhe BA. Në këtë takim...

12 / 04 / 2018

Takim informues me institucionet e arsimit të lartë, Shkurt 2018

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, zhvilloi në datën 2 Shkurt 2018, takimi...

27 / 03 / 2018