Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), bazuar në "Manualin për proçedurat dhe afatet për vlerësimin e cilësisë në kuadër të akreditimit të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit", njofton të gjithë Institucionet e Arsimit të Lartë se kanë filluar aplikimet në kuadër të akreditimeve. 

Aplikimet nisin në  1 Tetor 2021 dhe  përfundojnë në 31 Maj 2022.

 

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendim e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” në të cilin në pikën 4 citohet:

Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Për të parë listën e plotë të Institucioneve të Arsimit të Lartë publike / private të cilat janë në fazën e riakredimit instucional KLIKONI KËTU.

 

AKTIVITETE

ASCAL - AKA do të bashkëpunojnë për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë

Ditën e sotme datë 30.11.2020 u realizua një takimin midis Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) të Shqipërisë dhe Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA) në...

30-11-2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit të Arteve

Në datat 22-23 Nentor 2021 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit te Arteve. Grupi i Vlerësimit të Jashtëm përbëhe...

26-11-2021

LAJME

ASCAL - AKA do të bashkëpunojnë për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë

ASCAL - AKA do të bashkëpunojnë për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë

Ditën e sotme datë 30.11.2020 u realizua një takimin midis Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) të Shqipërisë dhe Agjencis...

30 / 11 / 2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit të Arteve

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit të Arteve

Në datat 22-23 Nentor 2021 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit te Arteve. Gr...

26 / 11 / 2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Universitar  "Tirana Business University College"

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Universitar "Tirana Business University College"

Në datat 07 Tetor - 08 Tetor 2021  Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Unive...

09 / 10 / 2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Në datat 30 Shtator - 01 Tetor 2021  Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universiteti...

06 / 10 / 2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Universitar të Biznesit

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Universitar të Biznesit

Në datat 13-14 Shtator 2021  Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik të Kolegjit Universitar të Biznesit...

15 / 09 / 2021

Bordi i Akreditimit takon anëtarët e stafit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Bordi i Akreditimit takon anëtarët e stafit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Ditën e shtunë, në datë 11.09.2021 Bordi i Akreditimit (BA) zhvilloi një takim me stafin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (AS...

11 / 09 / 2021

Nis punën Bordi i Akreditimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Nis punën Bordi i Akreditimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Ditën e sotme, në prani të Kryeministrit Edi Rama dhe Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Evis Kushi, nisi punën Bordi i Akreditimit (BA) të Agjenci...

10 / 09 / 2021

ASCAL përgënjeshtron raportin e “OPEN DATA”

ASCAL përgënjeshtron raportin e “OPEN DATA”

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë,  përgënjeshtron raportin e publikuar ng “OPEN DATA”, mbi statusin e akreditimit të 12 inst...

07 / 09 / 2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit të Sporteve të Tiranës

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit të Sporteve të Tiranës

Në datat 24-25 Qershor 2021 filluan vizitat e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të akreditimit periodik  të Universitetit të Sporteve të...

01 / 07 / 2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Barleti"

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Barleti"

Në datat 22-23 Qershor 2021 filluan vizitat e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të akreditimit periodik të Universitetit "Barleti". Grupi i Vle...

01 / 07 / 2021