Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Njoftim 

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) ju informon se për çdo informacion shtesë në lidhje me akreditimet e Institucioneve të Arsimit të Lartë si dhe të Programeve të Studimit mund të na kontaktoni në format e kontaktit të afishuara më poshtë. Nga agjencia do t'ju përgjigjet sa më shpejt një specialist.

Email: info@ascal.al

Tel: +355042243423

AKTIVITETE

Emërohet Drejtori i ri i ASCAL

Bazuar në Urdhërin Nr.41, datë 08.02.2019 të Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të drejtorit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Ar...

12-02-2019

Vendimet e mbledhjes 1 Shkurt 2019

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT VENDIMNr. 01, datë 01.02.2019 PËRAKREDITIMIN PERIODIK TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË ...

06-02-2019

LAJME

Emërohet Drejtori i ri i ASCAL

Emërohet Drejtori i ri i ASCAL

Bazuar në Urdhërin Nr.41, datë 08.02.2019 të Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të drejtorit të Agjenc...

12 / 02 / 2019

ASCAL publikon materialet e aktiviteteve, 22-23 Nëntor 2018

ASCAL publikon materialet e aktiviteteve, 22-23 Nëntor 2018

Më datë 22.11.2018, në “Tirana International Hotel”, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), organizoi Workshop-in me temë: ...

27 / 11 / 2018

Workshop: "Standardet e Cilësisë për Programet e Ciklit të Parë, Ciklit të Dytë të Studimeve dhe Programeve me Karakter Profesional në Arsimin e Lartë: Reflektimi në Procesin e Vlerësimit të Cilësisë", 23 Nëntor 2018

Workshop: "Standardet e Cilësisë për Programet e Ciklit të Parë, Ciklit të Dytë të Studimeve dhe Programeve me Karakter Profesional në Arsimin e Lartë: Reflektimi në Procesin e Vlerësimit të Cilësisë", 23 Nëntor 2018

Ky trajnim ka për qëllim prezantimin e standardeve të reja të cilësisë për programet e studimit të ciklit të parë, ciklit të dytë dhe programet me k...

21 / 11 / 2018

Workshop: "Standardet e Cilësisë për Programet e Ciklit të Parë, Ciklit të Dytë të Studimeve dhe Programeve me Karakter Profesional në Arsimin e Lartë: Reflektimi në Procesin e Vlerësimit të Cilësisë", 22 Nëntor 2018

Workshop: "Standardet e Cilësisë për Programet e Ciklit të Parë, Ciklit të Dytë të Studimeve dhe Programeve me Karakter Profesional në Arsimin e Lartë: Reflektimi në Procesin e Vlerësimit të Cilësisë", 22 Nëntor 2018

Më datë 22.11.2018, në “Tirana International Hotel”, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), organizon Workshop-in me temë: ...

21 / 11 / 2018

Miratohet Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë, Shtator 2018

Miratohet Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë, Shtator 2018

Në mbledhjen e datës 11 Shtator 2018 të Këshillit të Ministrave, është miratuar Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë, si përmbledhje e standardeve s...

20 / 09 / 2018