Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

LAJME

Vizita në kuadër të akreditimit të programit Bsc "Informatikë e Aplikuar", ofruar nga Universiteti  "Barleti"

Vizita në kuadër të akreditimit të programit Bsc "Informatikë e Aplikuar", ofruar nga Universiteti "Barleti"

Në datat 1-2 Shkurt 2023, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programit të studimit Bachelor "Informatikë e Aplikuar", të ofruar nga Un...

06 / 02 / 2023

Vizita në kuadër të akreditimit të programit  DP "Database dhe Web Design" ofruar nga Kolegji Profesional i Tiranës

Vizita në kuadër të akreditimit të programit DP "Database dhe Web Design" ofruar nga Kolegji Profesional i Tiranës

Në datat 30-31 Janar 2023, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programit të studimit, Diplomë Profesionale në "Database dhe Web Design", ofr...

01 / 02 / 2023

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve ofruar nga Akademia "Ivodent"

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve ofruar nga Akademia "Ivodent"

Në datat 25-26 Janar 2023, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të 3 (tre) programeve të studimit, Diplomë Profesionale në "Teknikë Dentare",&n...

01 / 02 / 2023

Vizita e Ministres së Arsimit dhe Sportit në ASCAL

Vizita e Ministres së Arsimit dhe Sportit në ASCAL

Ditën e sotme datë 31 Janar 2023, Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Znj. Evis Kushi, zhvilloi një vizitë në ambjentet e Agjencisë së Sigurimit të Cilësi...

31 / 01 / 2023

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve ofruar nga Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve ofruar nga Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Në datat 23 - 25 Janar 2023, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të 8 (tetë) programeve të studimit të ofruara nga Fakulteti i Shkencave Mjekë...

27 / 01 / 2023

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve ofruar nga Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve ofruar nga Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Në datat 11 - 19 Janar 2023, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të 16 (gjatëmbëdhjetë) programeve të studimit të ofruara nga Fakulteti Ekono...

19 / 01 / 2023

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë n...

13 / 01 / 2023

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve të Fakultetit të Muzikës dhe Fakulteti i Arteve të Bukura, ofruar nga Universiteti i Arteve.

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve të Fakultetit të Muzikës dhe Fakulteti i Arteve të Bukura, ofruar nga Universiteti i Arteve.

Në datat 12 - 16 Dhjetor 2022, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të 8 (tetë) programeve të studimit të ofruara nga Fakulteti i Muzikës dhe F...

19 / 12 / 2022

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve MP "Pedagogji Muzikore dhe Mësuesi" ofruar nga Universiteti i Arteve

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve MP "Pedagogji Muzikore dhe Mësuesi" ofruar nga Universiteti i Arteve

Në datat 9 - 12 Dhjetor 2022, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programit të studimit Master Profesional "Pedagogji Muzikore dhe Mësuesi", ...

14 / 12 / 2022

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve Bsc "Gazetari" dhe Bsc "Gjuhë Angleze", ofruar nga Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve Bsc "Gazetari" dhe Bsc "Gjuhë Angleze", ofruar nga Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Në datën 5 Dhjetor 2022, u realizuan vizitat në kuadër të akreditimit të programeve të studimit Bsc "Gazetari" dhe Bsc "Gjuhë Angleze", ofruar nga Unive...

07 / 12 / 2022

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikë 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikë 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Për të parë listën e plotë të Institucioneve të Arsimit të Lartë publike / private të cilat janë në fazën e riakredimit instucional KLIKONI KËTU.

 

AKTIVITETE

Vendimet e mbledhjes 16 Dhjetor 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 86, datë 16.12.2022 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

03-02-2023

Vendimet e mbledhjes 4 Nëntor 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 73, datë 04.11.2022 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

15-12-2022

Vendimet e mbledhjes 9 -10 Shtator 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 52, datë 09.09.2022 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË ...

17-10-2022

Progres vizita e European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) dhe European Quality Assurance Register (EQAR) në kuadër të projektit SEQA-ESG.

Në kuadër të projektit “Supporting European Quality Assurance Agencies in meeting the European Standards and Guidelines (SEQA – ESG)”, Presidenti i European Association for Quality Assurance ...

09-09-2022

Vendimet e mbledhjes 3 Qershor 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 42, datë 03.06.2022  PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË VEPRIMTARISË SË...

25-07-2022

Vendimet e mbledhjes 22 Prill 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË BORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 28, datë 22.04.2022 PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

14-07-2022

ASCAL pjesë e takimit organizuar në Sofje, në kuadër të projektit ENGINE

ASCAL mori pjesë në takimin menaxherial organizuar në kuadër të projektit ENGINE, në Sofje të Bullgarisë.  Universitetet Shqiptare: Universiteti Politeknik i Tiranës, Universiteti Europ...

09-06-2022

ASCAL pjesë e vizitës studimore organizuar nga Universiteti Ku Leuven Technology Ghent Belgjikë, në kuadër të projektit ENGINE

ASCAL mori pjesë në vizitën studimore tre ditore organizuar nga Universiteti Ku Leuven Technology Ghent Belgjikë, në kuadër të projektit ENGINE. Gjatë vizitës u vizituan tre laboratorë...

08-06-2022

Vendimet e mbledhjes 24 Mars 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT VENDIM Nr. 17, datë 24.03.2022 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË LART...

24-05-2022

ASCAL pjesë e workshop-it në kuadër të projektit “Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)”

ASCAL mori pjesë në workshop-in e organizuar nga ENQA në kuadër të projektit “Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)”. Takimi u zhvillua në qytetin e Budvës në Malin...

18-05-2022

Vendimet e mbledhjes 25 Shkurt 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT VENDIMNr. 07, datë 25.02.2022  PËR AKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKL...

11-04-2022

Vendimet e mbledhjes 07 Janar 2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT VENDIMNr. 01, datë 07.01.2022 PËR AKREDITIMIN PERIODIK TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË LARTË...

02-02-2022