Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

sks logo 22

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikë 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikë 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Për të parë listën e plotë të Institucioneve të Arsimit të Lartë publike / private të cilat janë në fazën e riakredimit instucional KLIKONI KËTU.

 

AKTIVITETE

Koordinatori Anti-Korrupsion pranë ASCAL

Pranë ASCAL është përcaktuar Koordinatori Antikorrupsionit Z. Rahim Kaleci. Rrjeti i Koordinatorëve Anti-Korrupsion është një strukturë nën drejtimin e Koordinatorit Kombëtar kundër ...

17-05-2022

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Fan S. Noli", Korçë

Në datat 9-10 Maj 2022 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Fan S. Noli", Korçë. Grupi i Vlerësimit të Jashtëm ...

12-05-2022

LAJME

Koordinatori Anti-Korrupsion pranë ASCAL

Koordinatori Anti-Korrupsion pranë ASCAL

Pranë ASCAL është përcaktuar Koordinatori Antikorrupsionit Z. Rahim Kaleci. Rrjeti i Koordinatorëve Anti-Korrupsion është një strukturë nën drej...

17 / 05 / 2022

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Fan S. Noli", Korçë

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Fan S. Noli", Korçë

Në datat 9-10 Maj 2022 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Fan S. Noli", Ko...

12 / 05 / 2022

Përmirësoni shanset tuaja për punësim dhe karierë me programin e bursave në Universitetin e Biznesit të Luksemburgut!

Përmirësoni shanset tuaja për punësim dhe karierë me programin e bursave në Universitetin e Biznesit të Luksemburgut!

Universiteti Evropian i Biznesit nga Luksemburgu dhe ERI SEE (Nisma për Reformën e Arsimit në Evropën Juglindore) ju prezantojnë Programin e bursave për k...

28 / 04 / 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 22 Prill 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 22 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 22 Prill 202...

22 / 04 / 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 21 Prill 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 21 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 21 Prill 202...

21 / 04 / 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 20 Prill 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 20 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 20 Prill 202...

20 / 04 / 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 19 Prill 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 19 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 19 Prill 202...

19 / 04 / 2022

Njoftim për vend të lirë pune 19 Prill 2022

Njoftim për vend të lirë pune 19 Prill 2022

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë n...

19 / 04 / 2022

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë n...

19 / 04 / 2022

ASCAL dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS) organizojnë takim me studentët në kuadër të SKS

ASCAL dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS) organizojnë takim me studentët në kuadër të SKS

Në kuadër të zhvillimit të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS) 2022, në datën 15.04.2022, në ambientet e Universitetit të Tiranës, nën kujdesi...

15 / 04 / 2022