Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Njoftim 

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), për të ndihmuar në parandalimin e përhapjes së COVID-19 si dhe për të vijuar ushtrimin e aktivitetit të saj funksional ka miratuar rregulloren për marrjen e masava organizative për ushtrimin e veprimtarisë gjatë gjendjes së epidemisë të shkaktuar nga COVID-19. 

Shkarkoni këtu: Rregullore COVID-19

 

AKTIVITETE

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Kolegjit Universitar "LOGOS"

Në datat 19 - 20 Prill 2021 në kuadër të ri-akreditimit periodik institucional u zhvilluan vizitat në Kolegjin Universitar "LOGOS". Grupi i Vlerësimit të Jashtëm ishte i përbërë nga një ek...

21-04-2021

Publikime

Shqip ASCAL - Raporti Vjetor 2020  ASCAL - Raporti Vjetor 2019  ASCAL - Raporti Vjetor 2018 Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm - Akreditimi Institucional (shqip) ...

09-04-2021

LAJME

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Kolegjit Universitar "LOGOS"

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Kolegjit Universitar "LOGOS"

Në datat 19 - 20 Prill 2021 në kuadër të ri-akreditimit periodik institucional u zhvilluan vizitat në Kolegjin Universitar "LOGOS". Grupi i Vlerësimit të...

21 / 04 / 2021

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Universitetit Politeknik i Tiranës

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Universitetit Politeknik i Tiranës

Në datat 1 - 2 Prill 2021 në kuadër të ri-akreditimit periodik institucional u zhvilluan vizitat në Universitetin Politeknik i Tiranës. Grupi i Vlerësimi...

02 / 04 / 2021

Urimi për festat e fundvitit

Urimi për festat e fundvitit

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), Ju uron Gëzuar Vitin e Ri 2021! Qoftë një vit i mbarë dhe plot sukses! Nga stafi i ASCAL...

30 / 12 / 2020

Drejtori i ASCAL jep intervistë në TVSH

Drejtori i ASCAL jep intervistë në TVSH

Drejtori i ASCAL Elvin Gjevori dha një intervistë të zgjeruar për emisionin “Auditor Arsimi” në TVSH. Në emision u trajtua gjerësisht tema e sigurim...

30 / 12 / 2020

Takim ndërkombëtar për zbatimin e ESG-ve

Takim ndërkombëtar për zbatimin e ESG-ve

ASCAL në kuadër të projektit "Supporting European Quality Assurance Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)" - të mbështetur nga BE dhe drejtuar nga Europea...

18 / 11 / 2020

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë n...

11 / 11 / 2020

ASCAL vijon punën për anëtarësimin e plotë në ENQA

ASCAL vijon punën për anëtarësimin e plotë në ENQA

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në përmbushje të misionit të saj dhe detyrimeve ligjore, vijon punën për t’u anëtarë...

03 / 11 / 2020

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve të studimit në Universitetin "Fan S. Noli" Korçë

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve të studimit në Universitetin "Fan S. Noli" Korçë

Më datë 12-13 Tetor 2020 filluan vizitat e Grupeve të Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të akreditimeve të programeve të studimit, në Universitetin "F...

22 / 10 / 2020

Lidhet Marrëveshja e Bashkëpunimit mes Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL)

Lidhet Marrëveshja e Bashkëpunimit mes Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL)

Lidhet Marrëveshja e Bashkëpunimit mes Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), për të...

18 / 09 / 2020

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë

Në datat 22 - 23 Qershor 2020 në kuadër të akreditimit periodik institucional u zhvilluan vizitat në Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë . Grupi i Vle...

23 / 06 / 2020