Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), bazuar në "Manualin për proçedurat dhe afatet për vlerësimin e cilësisë në kuadër të akreditimit të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit", njofton të gjithë Institucionet e Arsimit të Lartë se afati i fundit për aplikimet në kuadër të akreditimeve është data 31 Maj 2021

Aplikimet do të rinisin sërish në datën 1 Tetor 2021.

 

AKTIVITETE

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit të Sporteve të Tiranës

Në datat 24-25 Qershor 2021 filluan vizitat e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të akreditimit periodik  të Universitetit të Sporteve të Tiranës. Grupi i Vlerësimit të Jasht...

01-07-2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Barleti"

Në datat 22-23 Qershor 2021 filluan vizitat e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të akreditimit periodik të Universitetit "Barleti". Grupi i Vlerësimit të Jashtëm përbëhet nga 2 e...

01-07-2021

LAJME

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit të Sporteve të Tiranës

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit të Sporteve të Tiranës

Në datat 24-25 Qershor 2021 filluan vizitat e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të akreditimit periodik  të Universitetit të Sporteve të...

01 / 07 / 2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Barleti"

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Barleti"

Në datat 22-23 Qershor 2021 filluan vizitat e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të akreditimit periodik të Universitetit "Barleti". Grupi i Vle...

01 / 07 / 2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit EPOKA

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit EPOKA

Në datat 26-27 Maj 2021 filluan vizitat e Grupeve të Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të akreditimit periodik të Universitetit EPOKA. Grupet e Vlerësim...

27 / 05 / 2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Eqrem Çabej", Gjirokastër

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Eqrem Çabej", Gjirokastër

Në datat 26 - 27 Prill 2021 në kuadër të akreditimit periodik institucional u zhvilluan takimet online me përfaqësues të Universitetit "Eqrem Çabej...

04 / 05 / 2021

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Universitar "LOGOS"

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Kolegjit Universitar "LOGOS"

Në datat 19 - 20 Prill 2021 në kuadër të akreditimit periodik institucional u zhvilluan vizitat në Kolegjin Universitar "LOGOS". Grupi i Vlerësimit të Ja...

21 / 04 / 2021

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Universitetit Politeknik i Tiranës

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Universitetit Politeknik i Tiranës

Në datat 1 - 2 Prill 2021 në kuadër të ri-akreditimit periodik institucional u zhvilluan vizitat në Universitetin Politeknik i Tiranës. Grupi i Vlerësimi...

02 / 04 / 2021

Urimi për festat e fundvitit

Urimi për festat e fundvitit

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), Ju uron Gëzuar Vitin e Ri 2021! Qoftë një vit i mbarë dhe plot sukses! Nga stafi i ASCAL...

30 / 12 / 2020

Drejtori i ASCAL jep intervistë në TVSH

Drejtori i ASCAL jep intervistë në TVSH

Drejtori i ASCAL Elvin Gjevori dha një intervistë të zgjeruar për emisionin “Auditor Arsimi” në TVSH. Në emision u trajtua gjerësisht tema e sigurim...

30 / 12 / 2020

Takim ndërkombëtar për zbatimin e ESG-ve

Takim ndërkombëtar për zbatimin e ESG-ve

ASCAL në kuadër të projektit "Supporting European Quality Assurance Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)" - të mbështetur nga BE dhe drejtuar nga Europea...

18 / 11 / 2020

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë n...

11 / 11 / 2020