Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Njoftim 

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), për të ndihmuar në parandalimin e përhapjes së COVID-19 si dhe për të vijuar ushtrimin e aktivitetit të saj funksional ka miratuar rregulloren për marrjen e masava organizative për ushtrimin e veprimtarisë gjatë gjendjes së epidemisë të shkaktuar nga COVID-19. 

Shkarkoni këtu: Rregullore COVID-19

 

AKTIVITETE

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve të studimit në Universitetin "Fan S. Noli" Korçë

Më datë 12-13 Tetor 2020 filluan vizitat e Grupeve të Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të akreditimeve të programeve të studimit, në Universitetin "Fan S. Noli" Korçë. Grupet e Vlerësimi...

22-10-2020

Lidhet Marrëveshja e Bashkëpunimit mes Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL)

Lidhet Marrëveshja e Bashkëpunimit mes Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), për të përmbushur angazhimet në kuadër të ...

18-09-2020

LAJME

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve të studimit në Universitetin "Fan S. Noli" Korçë

Vizita në kuadër të akreditimit të programeve të studimit në Universitetin "Fan S. Noli" Korçë

Më datë 12-13 Tetor 2020 filluan vizitat e Grupeve të Vlerësimit të Jashtëm në kuadër të akreditimeve të programeve të studimit, në Universitetin "F...

22 / 10 / 2020

Lidhet Marrëveshja e Bashkëpunimit mes Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL)

Lidhet Marrëveshja e Bashkëpunimit mes Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL)

Lidhet Marrëveshja e Bashkëpunimit mes Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), për të...

18 / 09 / 2020

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Universitetit "Ismail Qemali" Vlorë

Në datat 22 - 23 Qershor 2020 në kuadër të akreditimit periodik institucional u zhvilluan vizitat në Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë . Grupi i Vle...

23 / 06 / 2020

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Vizita në kuadër të ri-akreditimit institucional të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Në datat 3 - 4 Qershor 2020 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm të asistuar nga përfaqësues të ASCAL vizituan ambientet e Universitetit të Elbasanit “Aleks...

06 / 06 / 2020

ASCAL merr pjesë në seminarin për “Sistemet e Sigurimit të Cilësisë në Ballkanin Perëndimor”

ASCAL merr pjesë në seminarin për “Sistemet e Sigurimit të Cilësisë në Ballkanin Perëndimor”

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) dhe Grupi i Përbashkët i Punës i ERI SEE për Njohjen e Kualifikimeve Akademike zhvilluan në Tiranë seminarin për...

20 / 02 / 2020

ASCAL përmbyll me sukses vizitat për akreditimin e parë të tre programeve më të mëdha të Universitetit të Mjekësisë në Tiranë

ASCAL përmbyll me sukses vizitat për akreditimin e parë të tre programeve më të mëdha të Universitetit të Mjekësisë në Tiranë

Në kuadër të akreditimit të parë të programeve të studimit të ofruar nga IAL-të publike, si një instrument kyç për rritjen e cilësisë së arsimit ...

30 / 01 / 2020

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë n...

30 / 01 / 2020

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë n...

20 / 11 / 2019

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë n...

04 / 11 / 2019

Vizita në kuadër të akreditimit institucional të Akademisë së Filmit dhe Multimedias "Marubi"

Vizita në kuadër të akreditimit institucional të Akademisë së Filmit dhe Multimedias "Marubi"

Në datat 8 - 9 Tetor 2019 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm të asistuar nga përfaqësues të ASCAL vizituan ambientet e Akademisë së Filmit dhe Multimedias ...

28 / 10 / 2019