Quality Assurance Agency in Higher Education

ACTIVITIES

CEENQA General Assembly, 2017

On April 28th, 2017, a CEENQA workshop on "Ways to make external quality assurance a more efficient process" was organized in Zagreb, Croatia. During this event, a number of representatives from vari...

09-01-2018

Site visits in the framework of the institutional accreditation of HEIs of Batch 7.

Starting from the 29th of June to the 7th of July, site visits will be conducted to the HEIs of Batch 7 in the framework of the institutional accreditation process. These institutions are: Catholic Un...

29-06-2017

Site visits in the framework of the institutional accreditation of HEIs of Batch 6.

Starting from the 8th to the 16th of June, site visits will be conducted to the HEIs of Batch 6 in the framework of the institutional accreditation process. These institutions are: Professional Busine...

08-06-2017

NEWS

New director of Quality Assurance Agency in Higher Education is appointed

New director of Quality Assurance Agency in Higher Education is appointed

According to Order No. 41. dated 08.02.2019 of the Prime Minister of Albania "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të drejtorit të Agjencisë së Sigurimit ...

12 / 02 / 2019

ASCAL publikon materialet e aktiviteteve, 22-23 Nëntor 2018

ASCAL publikon materialet e aktiviteteve, 22-23 Nëntor 2018

Më datë 22.11.2018, në “Tirana International Hotel”, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), organizoi Workshop-in me temë: ...

27 / 11 / 2018

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë n...

12 / 03 / 2018

Erasmus + project "QAinAL"

Erasmus + project "QAinAL"

Quality Assurance Agency in Higher Education (ASCAL) is project partner in the ERASMUS +: “Strategic support on strengthening the quality assurance structures...

16 / 01 / 2018

Diskutohen standartet e reja të sigurimit të cilësisë

Diskutohen standartet e reja të sigurimit të cilësisë

Në vijim të takimit të datës 4.12.2017, Agjencia e Sigurimit te Cilësisë dhe Bordi i Akreditimit, organizuan në datën 14.12.2017,  Seminarin me tem...

18 / 12 / 2017