Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Organizohet Konferenca Ministeriale “EHEA TIRANA 2024”

Në datat 29-30 Maj 2024, ASCAL mori pjesë në Konferencën Ministeriale të Zonës Europiane të Arsimit të Lartë, të mbajtur për herë të parë në Tiranë, ku morën pjesë rreth 70 delegacione dhe 280 personalitete të larta shtetërore dhe ekspertë të arsimit, të cilët ndanë eksperiencat e tyre dhe miratuan një dokument të përbashkët mbi afrimin ndaj vlerave themelore të arsimit, ndërkombëtarizimin, lirinë akademike, autonominë insitucionale, dimensionin social dhe përgjegjësine publike të arsimit të lartë.

8

1

6

4

7

2

5

9