Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Institucione të Akredituara

Nr. Institucioni Dokumenti Periudha
1 Akademia e Filmit dhe Multimedias "Marubi" Vendim Nr. 02 datë 24-01-2024 24/01/2020 deri në 23/01/2025
2 Akademia e Forcave të Armatosura Vendim BA Nr. 91, datë 20.10.2017 20/10/2017 deri në 19/10/2020
3 Akademia "Ivodent" Vendim Nr. 05 datë 24-01-2020 24/01/2020 deri në 24/01/2022
4 Kolegji Profesional i Tiranës Vendim BA Nr. 66, datë 21.09.2017 21/09/2017 deri në 30/09/2022
5 Kolegji Universitar "Bedër" Vendim BA Nr. 101, datë 10.11.2017 10/11/2017 deri në 09/11/2021
6 Kolegji Universitar "I Biznesit" Vendim BA Nr. 100, datë 10.11.2017 10/11/2017 deri në 09/11/2021
7 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Vendim BA Nr. 116, datë 15.12.2017 15/12/2017 deri në 14/12/2022
8 Kolegji Universitar "LOGOS" Vendim BA Nr. 95, datë 20.10.2017 20/10/2017 deri në 19/10/2020
9 Kolegji Universitar "Luarasi" Vendim BA Nr. 115, datë 15.12.2017 15/12/2017 deri në 14/12/2023
10 Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë" Vendim BA Nr. 94, datë 20.10.2017 20/10/2017 deri në 19/10/2020
11 Kolegji Universitar "Qiriazi" Vendim BA Nr. 24, datë 11.05.2018 11/05/2018 deri në 10/05/2020
12 Kolegji Universitar "REALD" Vendim BA Nr. 93, datë 20.10.2017 20/10/2017 deri në 19/10/2022
13 Kolegji Universitar "WISDOM" Vendim BA Nr. 103, datë 10.11.2017 10/11/2017 deri në 09/11/2020
14 Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"" Vendim BA Nr. 9, datë 07.04.2017 07/04/2017 deri në 06/04/2023
15 Shkolla e Larte "Nehemia" Vendim BA Nr. 63, datë 21.09.2017 21/09/2017 deri në 30/09/2022
16 Tirana Business University College Vendim BA Nr. 104, datë 10.11.2017 10/11/2017 deri në 09/11/2020
17 Tirana Esthetics & Style School Vendim Nr. 04 datë 24-01-2020 24/01/2020 deri në 23/01/2025
18 Universiteti Bujqësor i Tiranës Vendim BA Nr. 11, datë 07.04.2017 07/04/2017 deri në 06/04/2021
19 Universiteti Europian i Tiranës Vendim BA Nr. 46, datë 05.07.2019 05/07/2019 deri në 06/04/2022
20 Universiteti i Arteve Vendim BA Nr. 68, datë 21.09.2017 21/09/2017 deri në 30/09/2021
21 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Vendim BA Nr. 69, datë 21.09.2017 21/09/2017 deri në 30/09/2022
22 Universiteti i Sporteve të Tiranës Vendim BA Nr. 64, datë 21.09.2017 21/09/2017 deri në 30/09/2020
23 Universiteti i Tiranës Vendim BA Nr. 84, datë 27.10.2018 27/10/2018 deri në 26/10/2022
24 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Vendim BA Nr. 112, datë 15.12.2017 15/12/2017 deri në 14/12/2023
25 Universiteti Polis Vendim BA Nr. 113, datë 15.12.2017 15/12/2017 deri në 14/12/2023
26 Universiteti Privat "Albanian University" VENDIM Nr. 01, datë 24.01.2020 04/02/2020 deri në 23/01/2023
27 Universiteti "Aldent" Vendim BA Nr. 114, datë 15.12.2017 15/12/2017 deri në 14/12/2022
28 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Vendim BA Nr. 10, datë 07.04.2017 07/04/2017 deri në 06/04/2021
29 Universiteti "EPOKA" Vendim BA Nr. 92, datë 20.10.2017 20/10/2017 deri në 19/10/2021
30 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Vendim BA Nr. 67, datë 21.09.2017 21/09/2017 deri në 30/09/2020
31 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Vendim BA Nr. 65, datë 21.09.2017 21/09/2017 deri në 30/09/2022
32 Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë Vendim BA Nr. 71, datë 21.09.2017 21/09/2017 deri në 30/09/2020
33 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Vendim Nr. 03 datë 24-01-2020 24/01/2020 deri në 23/01/2024
34 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Vendim BA Nr. 43, datë 13.07.2018 13/07/2018 deri në 09/11/2020
35 Universiteti "Metropolitan Tirana" Vendim BA Nr. 45, datë 05.07.2019 05/07/2019 deri në 14/12/2022
36 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Vendim BA Nr. 102, datë 10.11.2017 10/11/2017 deri në 09/11/2020