Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Programe Studimi të Akredituar Aktive

Nr. Programi i studimit Dokumenti Periudha
1 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti "EPOKA"
Vendim BA Nr. 28, datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2027-03-11
2 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "EPOKA"
Vendim BA Nr. 29, datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2027-03-11
3 Bachelor Administrim Biznesi
Universiteti "EPOKA"
Vendim BA Nr. 30, datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2026-09-30
4 Bachelor Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim BA Nr. 31 datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2026-09-30
5 Bachelor Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim BA Nr. 32 datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2026-09-30
6 Bachelor Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Universiteti "EPOKA"
Vendim BA Nr. 33 datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2025-09-30
7 Bachelor Biologji - Kimi
Universiteti "Fan S. Noli", Korçë
Vendim Nr. 34 datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2027-03-11
8 Bachelor Menaxhim
Universiteti "Fan S. Noli", Korçë
Vendim BA Nr. 35 datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2027-03-11
9 Bachelor Gjuhë Angleze
Universiteti "Fan S. Noli", Korçë
Vendim BA Nr. 36 datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2026-09-30
10 Studime Specializuese Afatgjata Kirurgji Orale
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim BA Nr. 37 datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2026-09-30
11 Bachelor Inxhinieri Mekatronike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim BA Nr. 38 datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2024-09-30
12 Bachelor Anglisht
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim BA Nr. 39 datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2025-09-30
13 Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Vendim BA Nr. 40 datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2027-03-11
14 Master profesional "Administrim Biznesi " me profile; i) "Menaxhim"; ii)"Kontabilitet-Financë";
Tirana Business University College
Vendim BA Nr. 41 datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2024-09-30
15 Master profesional "Administrim Biznesi i Avancuar" me profile; i) "Menaxhim"; ii)"Kontabilitet-Financë"; iii)"E Drejtë Biznesi";
Tirana Business University College
Vendim BA Nr. 42 datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2024-09-30
16 Bachelor Psikologji
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim BA Nr. 43 datë 12.03.2021
Akredituar
2021-03-12 2026-09-30
17 Master profesional "Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Financiar"
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
Vendim Nr.13, datë 19.02.2021
Akredituar
2021-02-19 2023-09-30
18 Master profesional " Bankë - Financë"
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
Vendim BA Nr. 14, datë 19.02.2021
Akredituar
2021-02-19 2023-09-30
19 Master profesional "Komunikim Publik"
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
Vendim BA Nr. 15, datë 19.02.2021
Akredituar
2021-02-19 2026-09-30
20 Master profesional " Politika dhe Administrim" me profil: " Administrim Publik"
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
Vendim Ba Nr. 16, datë 19.02.2021
Akredituar
2021-02-19 2026-09-30
21 Master profesional "Politika Publike"
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
Vendim BA Nr. 17, datë 19.02.2021
Akredituar
2021-02-19 2025-09-30
22 Master profesional Aktiviteti Fizik dhe Rekreacioni - Trajner Fitnesi
Universiteti i Sporteve të Tiranës
Vendim BA Nr. 18 datë 19.02.2021
Akredituar
2021-02-19 2026-09-30
23 Master i shkencave Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti
Universiteti i Sporteve të Tiranës
Vendim BA Nr. 19 datë 19.02.2021
Akredituar
2021-02-19 2024-09-30
24 Master i shkencave Shkenca Sportive
Universiteti i Sporteve të Tiranës
Vendim BA Nr. 20 datë 19.02.2021
Akredituar
2021-02-19 2023-09-30
25 Bachelor Financë
Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë
Vendim BA Nr. 21 datë 19.02.2021
Akredituar
2021-02-19 2024-09-30
26 Bachelor Administrim Biznesi
Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë
Vendim BA Nr. 22 datë 19.02.2021
Akredituar
2021-02-19 2024-09-30
27 Master i shkencave "Financë dhe Tregje Financiare "
Kolegji Universitar "REALD"
Vendim BA Nr. 23 datë 19.02.2021
Akredituar
2021-02-19 2025-09-30
28 Diplomë profesionale "Ndihmës Dentar"
Kolegji Universitar "REALD"
Vendim BA Nr. 24 datë 19.02.2021
Akredituar
2021-02-19 2025-09-30
29 Bachelor Ekonomiks i Aplikuar
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim BA Nr. 25 datë 19.02.2021
Akredituar
2021-02-19 2027-02-18
30 Bachelor Informatikë Biznesi
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim BA Nr. 26 datë 19.02.2021
Akredituar
2021-02-19 2026-09-30
31 Master profesional " Menaxhim Marketing"
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
Vendim BA Nr.1, datë 22.01.2021
Akredituar
2021-01-22 2025-09-30
32 Master profesional " Menaxhim Biznes"
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
Vendim BA Nr. 2 datë 22.01.2021
Akredituar
2021-01-22 2023-09-30
33 Master profesional " Drejtim i SME-ve"
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
Vendim BA Nr. 3 datë 22.01.2021
Akredituar
2021-01-22 2023-09-30
34 Master profesional Drejtim i Ndërmarrjeve Turistike
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
Vendim BA Nr. 4 datë 22.01.2021
Akredituar
vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2020 – 2021 dhe që aktualisht ndjekin këtë program studimi deri në diplomimin e tyre.
2021-01-22 0000-00-00
35 Master profesional " Politika dhe Administrim" me profil: " Drejtim Turizmi"
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
Vendim BA Nr. 5 datë 22.01.2021
Akredituar
2021-01-22 2023-09-30
36 Master i shkencave Inxhinieri Financiare dhe Menaxhim Risku
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Vendim BA Nr. 6 datë 22.01.2021
Akredituar
2021-01-22 2026-09-30
37 Diplomë profesionale "Topografi dhe Gis"
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Vendim BA Nr. 07 datë 22.01.2021
Akredituar
2021-01-22 2026-09-30
38 Bachelor E Drejtë Biznesi
Tirana Business University College
Vendim BA Nr. 08 datë 22.01.2021
Akredituar
2021-01-22 2024-09-30
39 Master profesional E Drejtë Biznesi
Tirana Business University College
Vendim BA Nr. 09 datë 22.01.2021
Akredituar
2021-01-22 2024-09-30
40 Diplomë profesionale "Asistent Administrativ"
Kolegji Universitar "REALD"
Vendim BA Nr. 11 datë 22.01.2021
Akredituar
2021-01-22 2024-09-30
41 Master profesional "Siguria kibernetike dhe e informacionit"
Universiteti "Luarasi"
Vendim BA Nr. 63 datë 18.12.2020
Akredituar
2020-12-18 2022-09-30
42 Master profesional Marketing Dixhital
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Vendim BA Nr. 64, datë 18.12.2020
Akredituar
2020-12-18 2024-09-30
43 Bachelor Financë me profile: a. Kontabilitet; b. Bankë
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Vendim BA Nr. 65 datë 18-12-2020
Akredituar
2020-12-18 2023-09-30
44 Diplomë profesionale "Menaxhim në Turizëm, Hoteleri dhe Evente"
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Vendim BA Nr. 66 datë 18-12-2020
Akredituar
2020-12-18 2025-09-30
45 Master i shkencave Administrim Biznesi
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim BA Nr. 67 datë 18-12-2020
Akredituar
2020-12-18 2022-09-30
46 Diplomë profesionale "Agjent i Pasurive të Paluajtshme"
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim BA Nr. 68 datë 18-12-2020
Akredituar
2020-12-18 2026-12-17
47 Diplomë profesionale "Asistent Juridik"
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim BA Nr. 69 datë 18-12-2020
Akredituar
2020-12-18 2025-09-30
48 Diplomë profesionale "Asistent Social"
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim BA Nr. 70 datë 18-12-2020
Akredituar
2020-12-18 2024-09-30
49 Master profesional Ekonomi me dy profile: "Kontabilitet Financë" dhe "Menaxhim Biznesi"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim BA Nr. 71 datë 18-12-2020
Akredituar
vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2020 – 2021 dhe që aktualisht ndjekin këtë program studimi deri në diplomimin e tyre
2020-12-18 0000-00-00
50 Master profesional Ekonomi I Thelluar me dy profile: "Kontabilitet Financë" dhe "Menaxhim Biznesi"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim BA Nr. 72 datë 18-12-2020
Akredituar
vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2020 – 2021 dhe që aktualisht ndjekin këtë program studimi deri në diplomimin e tyre
2020-12-18 0000-00-00
51 Diplomë profesionale "Teknik i Lartë" me tre profile: Sisteme Kompjuterike, Sisteme elektrike dhe Sisteme Motorike
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim BA Nr. 73 datë 18-12-2020
Akredituar
2020-12-18 2024-09-30
52 Master i shkencave Shkenca Politike-Integrimi dhe Qeverisja
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr.54, date 27.11.2020
Akredituar
2020-11-27 2026-11-26
53 Diplomë profesionale Hair Artist
Tirana Esthetics & Style School
Vendim BA Nr.55, date 27.11.2020
Akredituar
2020-11-27 2026-11-26
54 Diplomë profesionale Estetikë
Tirana Esthetics & Style School
Vendim BA Nr.56, date 27.11.2020
Akredituar
2020-11-27 2026-11-26
55 Bachelor Financë dhe kontabilitet
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Vendim BA Nr.57, date 27.11.2020
Akredituar
2020-11-27 2026-11-26
56 Bachelor Inxhinieri kompjuterike dhe teknologji informacioni
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Vendim BA Nr. 58 datë 27-11-2020
Akredituar
2020-11-27 2025-09-30
57 Master i shkencave Infermieri Klinike
Universiteti "Aldent"
Vendim BA Nr. 59 datë 27-11-2020
Akredituar
2020-11-27 2025-09-30
58 Bachelor Film dhe Media, me profile: a. Regjisurë; b. Skenar; c. Kamera; ç. Montazh
Akademia e Filmit dhe Multimedias "Marubi"
Vendim Nr. 48 datë 13-07-2020
Akredituar
2020-07-13 2025-09-30
59 Master profesional Logjistikë dhe Siguri Detare
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
Vendim Nr. 47 datë 13-07-2020
Akredituar
2020-07-13 2024-09-30
60 Master i shkencave "Mësuesi për Arsimin e Mesëm", me profile: a. Gjuhët dhe Komunikimi, b. Shkencat e Natyrës, c. Matematikë, d. Shoqëria dhe Mjedisi, e. Teknologjia dhe TIK, f. Edukim Fizik, Sporte dhe Shëndeti, g. Arte
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 24 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2026-05-13
61 Master profesional Shkenca Kompjuterike të Aplikuara
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
Vendim BA Nr. 25 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2024-09-30
62 Master profesional Sistemet e Planifikimit të Burimeve të Ndërmarrjes
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
Vendim Nr. 27 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2024-09-30
63 Master profesional "Multimedia dhe Televizion Dixhital", me profilet: "Përpunim Imazhi", "Produksion dhe Postproduksion", "Animim 3D"
Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
Vendim Nr. 28 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2024-09-30
64 Bachelor Shkencat e lëvizjes
Universiteti i Sporteve të Tiranës
Vendim Nr. 29 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2026-05-13
65 Bachelor Fushat e veprimtarisë fizike, të shëndetit dhe të rekreacionit
Universiteti i Sporteve të Tiranës
Vendim Nr. 30 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2026-05-13
66 Master profesional Mësuesi në edukimin fizik e shëndetësor në arsimin parauniversitar
Universiteti i Sporteve të Tiranës
Vendim Nr. 31 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2026-05-13
67 Master i shkencave(PI) Farmaci
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë
Vendim Nr. 32 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2026-05-13
68 Master i shkencave(PI) Stomatologji
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë
Vendim Nr. 33 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2026-05-13
69 Bachelor Film dhe Media, me profile: a. Regjisurë; b. Skenar; c. Kamera; ç. Montazh
Akademia e Filmit dhe Multimedias "Marubi"
Vendim Nr. 36 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2023-09-30
70 Master profesional “Studime të Sigurisë”, me profile, “Çështje të Sigurisë”, “Studime Rajonale”, “Gjeopolitikë”, “Siguria e Sistemeve të Informacionit”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 37 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2024-09-30
71 Master profesional “Marketing”, me profile, “Turizëm", “Inovacion”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, “TV Multimedia”, "Marrëdhënie Publike Politike"
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 38 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2025-09-30
72 Master profesional “Financë” me profile “Bankë dhe Tregje Financiare”, “Auditim dhe Menaxhim Risku”, “Kontabilitet dhe Raportim Financiar”, “Administrim Publik”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 39 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2025-09-30
73 Bachelor Informatikë Ekonomike me profile: a. Menaxhim Biznesi, b. Financë dhe Bankë
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 40 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2026-05-13
74 Master profesional "Informatikë e Aplikuar" me profile: a. Dezinjim dhe Zhvillim Aplikimesh, b. Menaxhim të dhënash, c. Siguria e Sistemeve të Informacionit, d. TV - Multimedia, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 41 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2024-09-30
75 Master profesional "Infermieri", me profile "Infermieri Kirurgjikale", "Infermieri në Kujdesin Shëndetësor Parësor", Nutricion dhe Dietologji"
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 42 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2021-09-30
76 Bachelor Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 43 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2023-09-30
77 Master i shkencave "Psikologji", me profile: a. Psikologji klinike, b. Psikologji shkollore, c. Psikologji këshillimi, d. Psikologji organizacionale, e. Menaxhim dhe vlerësim projektesh
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 44 datë 14-05-2020
Akredituar
Vjen si ndryshim i Vendimit Nr. 15 datë 24.01.2020
2020-05-14 2025-09-30
78 Master profesional “Psikologji e Aplikuar”, me profile, “Psikologji Klinike”, “Psikologji Shkollore”, “Psikologji Këshillimi”, “Psikologji Organizacionale”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 45 datë 14-05-2020
Akredituar
Vjen si ndryshim i Vendimit Nr.14, date 24.01.2020
2020-05-14 2024-09-30
79 Master profesional " Mësuesi për Arsimin Fillor"
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 23 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2026-05-13
80 Master i shkencave(PI) Mjekësi e Përgjithshme
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë
Vendim Nr. 34 datë 14-05-2020
Akredituar
2020-05-14 2026-05-13
81 Bachelor "Inxhinieri Agroushqimore" me profil "Teknologji Agroushqimore"
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 06 datë 24-01-2020
Akredituar
2020-01-24 2026-01-23
82 Master i shkencave Inxhinieri Agroushqimore me profil: a. Vreshtari - Enologji; b. Teknologji Agroushqimore
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 07 datë 24-01-2020
Akredituar
Akredituar vetëm profili Teknologji Agroushqimore
2020-01-24 2026-01-23
83 Master i shkencave E drejtë civile dhe tregtare
Universiteti "Luarasi"
Vendim Nr. 08 datë 24-01-2020
Akredituar
2020-01-24 2024-09-30
84 Master profesional "Audit", me profile, "Auditim dhe Menaxhim Risku", "Auditim i Institucioneve Financiare", "Kontabilitet dhe Raportim Financiar", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh", "Administrim Publik"
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 09 datë 24-01-2020
Akredituar
2020-01-24 2026-01-23
85 Doktoratë Shkenca Administrative
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 10 datë 24-01-2020
Akredituar
Akreditimin e programit të studimit, vetëm për studentët e regjistruar në vitin akademik 2013-2014 e që janë ende në sistem, deri në përfundimin e studimeve të doktoratës, sipas afateve ligjore të legjislacionit në fuqi.
2020-01-24 0000-00-00
86 Doktoratë E Drejtë Europiane dhe e Kontratave
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 11 datë 24-01-2020
Akredituar
Akreditimi i programit të studimit, vetëm për studentët e regjistruar në vitin akademik 2013-2014 e që janë ende në sistem, deri në përfundimin e studimeve të doktoratës, sipas afateve ligjore të legjislacionit në fuqi.
2020-01-24 0000-00-00
87 Doktoratë Psikologji Klinike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 12 datë 24-01-2020
Akredituar
Akreditimi programit të studimit, vetëm për studentët e regjistruar në vitin akademik 2013-2014 e që janë ende në sistem, deri në përfundimin e studimeve të doktoratës, sipas afateve ligjore të legjislacionit në fuqi.
2020-01-24 0000-00-00
88 Bachelor "Psikologji", me profile: a. Shëndet mendor, b. Psikologji edukimi, c. Marrëdhënie publike, d. Menaxhim i organizatave, e. Marketing
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 13 datë 24-01-2020
Akredituar
2020-01-24 2024-09-30
89 Master profesional “Psikologji e Aplikuar”, me profile, “Psikologji Klinike”, “Psikologji Shkollore”, “Psikologji Këshillimi”, “Psikologji Organizacionale”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 14 datë 24-01-2020
Akredituar
2020-01-24 2025-09-30
90 Bachelor Teknikë e lartë dentare
Akademia "Ivodent"
Vendim Nr. 20 datë 24-01-2020
Akredituar
2020-01-24 2022-09-30
91 Master i shkencave "Psikologji", me profile: a. Psikologji klinike, b. Psikologji shkollore, c. Psikologji këshillimi, d. Psikologji organizacionale, e. Menaxhim dhe vlerësim projektesh
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 15 datë 24-01-2020
Akredituar
2020-01-24 2024-09-30
92 Master i shkencave Informatikë Ekonomike me profile: a. Financë Bankë; b. Administrim Biznesi
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 16 datë 24-01-2020
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre
2020-01-24 0000-00-00
93 Master profesional "Fizioterapi"
Kolegji Universitar "REALD"
Vendim Nr. 17 datë 24-01-2020
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2020-01-24 0000-00-00
94 Diplomë profesionale Make Up Artist
Tirana Esthetics & Style School
Vendim Nr. 19 datë 24-01-2020
Akredituar
2020-01-24 2026-01-23
95 Master profesional Menaxhim Infermieror
Kolegji Universitar "REALD"
Vendim Nr. 18 datë 24-01-2020
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2020-01-24 0000-00-00
96 Bachelor Menaxhim Biznesi
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 103 datë 02-11-2019
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-11-02 0000-00-00
97 Master profesional Administrim Biznesi
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 104 datë 02-11-2019
Akredituar
Vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
2019-11-02 0000-00-00
98 Master profesional Financë
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 105 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2021-09-30
99 Master i shkencave Financë
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 106 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2021-09-30
100 Master profesional Jurist me drejtim biznesi
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 108 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2021-09-30
101 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 109 datë 02-11-2019
Akredituar
Vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
2019-11-02 0000-00-00
102 Bachelor Fizioterapi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 110 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2024-09-30
103 Bachelor Infermieri
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 111 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2023-09-30
104 Master i shkencave Shkenca Juridike me drejtime: a. E Drejtë Publike dhe Administrative; b. E Drejtë Private; c. E Drejtë Penale
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 112 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2021-09-30
105 Master profesional Menaxhim i teknologjisë së informacionit
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Vendim Nr. 113 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2023-09-30
106 Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Vendim Nr. 114 datë 02-11-2019
Akredituar
2019-11-02 2023-09-30
107 Master profesional Arkitekturë Peisazhi
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 90 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2024-09-30
108 Bachelor Menaxhimi i Turizmit Rural
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 91 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2025-10-31
109 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 92 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2024-09-30
110 Master i shkencave Menaxhim Agrobiznesi me profil: a. Administrim i Ndërmarjeve; b. Marketing
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 93 datë 01-11-2019
Akredituar
Akredituar vetem profili “Administrim i Ndërmarrjeve”,
2019-11-01 2025-10-31
111 Master profesional Menaxhim i Ndërmarjeve profili: Menaxhim i Ndërmarjeve të Agrobiznesit
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 94 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2025-10-31
112 Bachelor Financë – Kontabilitet
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 95 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2024-09-30
113 Master profesional Financë dhe Menaxhim Risku
Universiteti "Luarasi"
Vendim Nr. 96 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2023-09-30
114 Master profesional "Kontabilitet"
Universiteti "Luarasi"
Vendim Nr. 97 datë 01-11-2019
Akredituar
Vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2019-2020 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre. Institucioni të mos pranojë e regjistrojë më studentë të rinj në këtë program studimi, deri në riorganizimin e tij, në përmbushje të pikës e të konstatimeve të këtij vendimi.
2019-11-01 0000-00-00
115 Master profesional Marketing dhe Reklamë
Universiteti "Luarasi"
Vendim Nr. 98 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2023-09-30
116 Master i shkencave E drejtë penale
Universiteti "Luarasi"
Vendim Nr. 99 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2023-09-30
117 Master profesional "Menaxhim risku dhe mbrojtje ndaj zjarrit në inxhinierinë e ndërtimit"
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 100 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2022-09-30
118 Diplomë profesionale Dizajn grafik
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Vendim Nr. 101 datë 01-11-2019
Akredituar
2019-11-01 2025-10-31
119 Bachelor Financë Bankë
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 79 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2024-09-30
120 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 80 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2023-09-30
121 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 81 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2023-09-30
122 Bachelor Shkenca Politiko - Administrative
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 82 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2022-09-30
123 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje Bimësh
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 83 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
124 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 84 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
125 Master i shkencave Mjekësi Bimore
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 85 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
126 Master i shkencave(PI) Mjekësi Veterinare
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 86 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2023-09-30
127 Master i shkencave Inxhinieri Agromjedisi
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 88 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
128 Master i shkencave Inxhinieri Pyjore
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 89 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
129 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 87 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
130 Bachelor Studime Psikosociale
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 61/1 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2023-09-30
131 Master i shkencave Shkenca Moderne Islame
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 66 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
132 Bachelor Psikologji
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Vendim Nr. 76 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2022-09-30
133 Master i shkencave Shkenca Themelore Islame
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 67 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
134 Bachelor Dizajn
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 78 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2023-09-30
135 Master i shkencave "Inxhinieri kompjuterike dhe teknologji informacioni", me profile: "Inxhinieri kompjuterike dhe BIG Data"; "Rrjetet kompjuterike dhe Siguria Kibernetike"; "Multimedia-Dizajn"
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Vendim Nr. 75 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2022-09-30
136 Master i shkencave Administrim Biznesi
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 70 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2021-09-30
137 Bachelor Teknikë Laboratori Mjekësor
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 68 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
138 Master i shkencave(PI) Farmaci
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 69 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2023-09-30
139 Bachelor Financë-Kontabilitet
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 71 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
140 Master i shkencave Administrim Biznesi me profile: a. I Përgjithshëm; b. Menaxhim; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; ç. Marketing; d. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit; dh. Bankë
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 73 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2023-09-30
141 Bachelor Administrim Biznesi
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 72 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
142 Master i shkencave "Financë dhe Kontabilitet", me profile: "Financë dhe Bankë"; "Kontabilitet dhe Auditim"
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Vendim BA Nr. 74 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
143 Bachelor Menaxhim Biznesi
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 47 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
144 Bachelor Menaxhim Turizmi
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 48 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
145 Bachelor Teknikë e lartë në laboratorë mjekësorë
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 50 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
146 Bachelor Informatikë e Zbatuar
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 49 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
147 Master profesional Teknologji dentare e avancuar
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 51 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2025-07-04
148 Master profesional Administrim Biznesi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 52 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
149 Master profesional Menaxhim Bankar dhe Financiar
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 53 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
150 Master profesional "Sisteme të Energjisë"
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 54 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
151 Master profesional "Interier Dizajn"
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 55 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2023-09-30
152 Master profesional Pedagogji me profile: a. Didaktikë; b. Menaxhim Arsimi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 56 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2021-09-30
153 Master profesional Psikologji shkollore
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 57 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
154 Master profesional Infermieri Kirurgjikale
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 58 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2023-09-30
155 Master profesional "Terapi Manuale"
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 59 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2023-09-30
156 Studime Specializuese Afatgjata Ortognatodonci
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 60 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2025-07-04
157 Bachelor Studime Psikosociale
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 61 datë 05-07-2019
Akredituar
Vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-07-05 0000-00-00
158 Master i shkencave E Drejtë Publike
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 63 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2023-09-30
159 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 64 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2024-09-30
160 Master i shkencave(PI) Drejtësi
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 40 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2021-09-30
161 Master i shkencave Gjuhë dhe Letërsi Angleze
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 36 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2024-09-30
162 Master i shkencave Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 37 datë 31-05-2019
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-05-31 0000-00-00
163 Master i shkencave Drejtësi në profilet: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Ndërkombëtare
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 39 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2022-09-30
164 Master profesional Qeverisje dhe Administrim Publik
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 22 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
165 Master i shkencave Administrim Publik me profile; a. Politika publike dhe BE; b. Politika publike dhe qeverisje
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 23 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
166 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Angleze
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 26 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
167 Bachelor Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 27 datë 12-04-2019
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-04-12 0000-00-00
168 Bachelor Shkenca Komunikimi
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 28 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2025-04-11
169 Master i shkencave Shkenca Komunikimi në profilet: a. Marrëdhënie me Publikun; b. Gazetari
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 29 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2025-04-11
170 Bachelor 4 vjet Administrim Biznesi
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 31 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2023-09-30
171 Master i shkencave Financë dhe Kontabilitet
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 32 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
172 Diplomë profesionale "Teknologji ndërtimi"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 16 datë 02-03-2019
Akredituar
2019-03-02 2024-09-30
173 Diplomë profesionale "Teknologji e Instalimeve Elektrike"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 17 datë 02-03-2019
Akredituar
2019-03-02 2023-09-30
174 Master i shkencave(PI) Farmaci
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 18 datë 02-03-2019
Akredituar
2019-03-02 2024-09-30
175 Bachelor Arsim Parashkollor dhe Fillor
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 20 datë 02-03-2019
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-03-02 0000-00-00
176 Bachelor Art dhe Dizajn
Universiteti Polis
Vendim Nr. 01 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
177 Master profesional Dizajn Parametrik, me profile: a. Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik; b. Dizajn Estetik Strukturor; c. Dizajn Urban dhe Peizazhi
Universiteti Polis
Vendim Nr. 02 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
178 Master i shkencave Dizajn i Aplikuar
Universiteti Polis
Vendim Nr. 03 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
179 Bachelor Studime Mjedisore
Universiteti Polis
Vendim Nr. 04 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
180 Master profesional Politikat e Zhvillimit të Territorit me profile: a. Planifikim Hapësinor dhe Aplikime GIS; b. Strehim dhe Zhvillim Toke; c. Zhvillim Social Urban dhe Burime Njerëzore
Universiteti Polis
Vendim Nr. 05 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
181 Master i shkencave Menaxhim Mjedisor Urban
Universiteti Polis
Vendim Nr. 06 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
182 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri e Strukturave të Ndërtimit; b. Menaxhim i Ndërtimeve; c. Inxhinieri e Resurseve Ujore; ç. Inxhinieri e Materialeve të Ndërtimit
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 07 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2023-09-30
183 Master profesional Siguria dhe Rendi Publik
Universiteti "Luarasi"
Vendim Nr. 08 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2023-09-30
184 Master profesional Menaxhim Sigurimesh
Universiteti "Luarasi"
Vendim Nr. 09 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2022-09-30
185 Master profesional Administrim Biznesi me profile: a. Financë - Kontabilitet; b. Shërbime Bankare dhe Financiare; c. Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore; d. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Vendim Nr. 10 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2022-09-30
186 Master profesional Shkenca juridike me profile: a. E drejtë publike; b. E drejtë e biznesit
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Vendim Nr. 12 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2024-09-30
187 Master profesional Shkenca Politike me profil Administrim Publik
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Vendim Nr. 11 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2024-09-30
188 Master profesional Administrim Biznesi me profile: a. Financë - Kontabilitet; b. Shërbime Bankare dhe Financiare; c. Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore; d. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Vendim Nr. 10 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2022-09-30
189 Master i shkencave Psikologji Klinike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 85 datë 07-12-2018
Akredituar
2018-12-07 2023-09-30
190 Bachelor Sisteme të Informacionit
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 86 datë 07-12-2018
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar në vitin akademik aktiv 2013-2014 deri në diplomimin e tyre.
2018-12-07 0000-00-00
191 Master i shkencave Shkenca Kompjuterike
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 87 datë 07-12-2018
Akredituar
2018-12-07 2023-09-30
192 Bachelor Administrim Biznesi
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 88 datë 07-12-2018
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar në vitet akademike aktive 2013-2014 dhe 2014-2015, deri në diplomimin e tyre
2018-12-07 0000-00-00
193 Master i shkencave Çështje (Marrëdhënie) Ndërkombëtare
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 89 datë 07-12-2018
Akredituar
2018-12-07 2023-09-30
194 Bachelor Financë - Bankë
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim Nr. 72 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2022-09-30
195 Master i shkencave Psikologji shkollore dhe edukimi
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim Nr. 73 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2021-09-30
196 Bachelor "Ekonomi" me profile: a. "Banka dhe Institucione Financiare"; b. "Administrim Biznesi"; c. "Financë Kontabilitet"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim Nr. 74 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2023-09-30
197 Master i shkencave "E Drejtë Civile dhe Tregtare"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim Nr. 77 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2024-09-30
198 Master i shkencave "E Drejtë Penale"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim Nr. 78 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2024-09-30
199 Master i shkencave Teknologji Informacioni
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 82 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2023-09-30
200 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 83 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2023-09-30
201 Bachelor Menaxhim Biznesi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 79 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2023-09-30
202 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 66 datë 28-09-2018
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 66/1, datë 01.02.2019
2018-09-28 2021-09-30
203 Master profesional Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 51 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
204 Master i shkencave Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 52 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
205 Master i shkencave Arkitekturë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 53 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2022-09-30
206 Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 54 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
207 Master profesional Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 55 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
208 Master i shkencave Shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 56 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
209 Master profesional Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 57 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
210 Master i shkencave Financë - bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 58 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
211 Master profesional Administrim Biznesi
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 59 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
212 Master i shkencave Administrim - biznes
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 60 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
213 Master profesional Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Politikat Sociale; b. Administratë Publike; c. Qeverisje Vendore
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 62 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
214 Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 65 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2022-09-30
215 Master i shkencave Psikologji me profile: a. Psikologji Organizative; b. Psikologji Komunitare
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 67 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
216 Bachelor Shkenca Ekonomike, me profile: a. Administrim Biznesi; b. Financë Bankë dhe Kontabilitet; c. Biznes dhe Ligj
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 68 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2021-09-30
217 Master profesional Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhim Turizmi; b. Menaxhimi i Pasurisë së Paluajtshme; c. Menaxhim Arti; ç. Menaxhim Shëndeti; d. Menaxhim Arsimi
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 69 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2021-09-30
218 Master i shkencave Financë Bankë
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 70 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2021-09-30
219 Master i shkencave Studime Politike dhe Strategjitë Ekonomike të Zhvillimit
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 63 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
220 Master profesional Menaxhim në Sport dhe Turizëm
Universiteti i Sporteve të Tiranës
Vendim Nr. 25 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
221 Master i shkencave E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Publike dhe Kushtetuese; c. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 35 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
222 Master profesional Drejtësi me profile: a. E Drejtë Administrative; b. E Drejtë Ndërkombëtare; c. E Drejtë Europiane
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 34 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
223 Master profesional Shkenca Politike me profile: a. Sjellja dhe Strategjitë Politike; b. Politika Publike
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 26 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
224 Master profesional Financë-Kontabilitet
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 50 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
225 Master profesional Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 49 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
226 Master profesional Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 48 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2024-07-12
227 Master i shkencave Sistemet e Informacionit në Biznes
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 47 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
228 Bachelor Inxhinieri Elektrike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 42 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2022-09-30
229 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 39 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
230 Bachelor Teknologji Informacioni
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 40 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
231 Master i shkencave Fizioterapi klinike
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 37 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
232 Bachelor Inxhinieri Elektronike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 41 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
233 Bachelor Fizioterapi
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 36 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2024-07-12
234 Master profesional Sistemet e Informacionit në Biznes
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 46 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
235 Master i shkencave Shkenca Politike me profilet: a. Startegji politike, b. Gjeopolitikë, c. Marrëdhënie Publike Politike, d. Administrim Publik, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 27 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2022-09-30
236 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Çështje të Sigurisë, b. Studime Rajonale, c. Gjeopolitikë, d. Strategji Politike, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 29 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2022-09-30
237 Master i shkencave "Financë", me profile: a. Bankë dhe Tregje Financiare, b. Ekonomi - Financë, c. Kontabilitet dhe Raportim Financiar, d. Administrim Publik, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 33 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
238 Master profesional " Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i SME-ve, b. Menaxhim i Burimeve Njerëzore, c. Administrim Publik, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Administrim Territori
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 32 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2021-09-30
239 Master profesional Komunikim me profile: a. Gazetari dhe Mediat e Reja, b. Marrëdhënie Publike Politike, c. Shkrim Krijues, d. Menaxhim Marketingu, e. TV - Multimedia
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 30 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
240 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Vendim Nr. 38 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2024-07-12
241 Master i shkencave E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë Biznesi
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 22 datë 11-05-2018
Akredituar
2018-05-11 2023-09-30
242 Master i shkencave "Administrim Biznesi", me profile: a. Menaxhim Marketingu, b. Administrim Publik, c. Administrim Territori, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Kontabilitet dhe Raportim Financiar
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 21 datë 11-05-2018
Akredituar
Korrigjuar me VBA Nr. 23/1, datë 13.07.2018.
2018-05-11 2023-09-30
243 Master i shkencave Shkenca Komunikimi me profile: a. Gazetari dhe Mediat e Reja, b. Marrëdhënie Publike Politike, c. Shkrim Krijues, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Menaxhim Marketingu
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 23 datë 11-05-2018
Akredituar
2018-05-11 2024-05-10
244 Diplomë profesionale "Database dhe Web Design"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 13 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2022-09-30
245 Diplomë profesionale "Teknologji Informacioni dhe Komunikimi"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 14 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2023-09-30
246 Diplomë profesionale "Gjeodezi"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 15 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2022-09-30
247 Diplomë profesionale "Mekatronikë"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 16 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2023-09-30
248 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile Strukturë dhe Gjeoteknikë
Universiteti Polis
Vendim Nr. 12 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2024-03-29
249 Master profesional Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Vendim Nr. 06 datë 02-02-2018
Akredituar
Programi është akredituar për studentët e regjistruar dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, përfshirë ata të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2018-02-02 0000-00-00
250 Bachelor Financë Kontabilitet
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Vendim BA Nr. 99 datë 10.11.2017
Akredituar
2017-11-10 2022-09-30
251 Master i shkencave Lidership dhe Vlerësim Arsimor
Shkolla e Larte "Nehemia"
Vendim BA Nr. 98 datë 20-10-2017
Akredituar
Ky program është akredituar nga një Agjensi e Huaj dhe është miratuar nga Vendim BA Nr. 98 datë 20-10-2017
2017-10-20 2021-09-30
252 Bachelor Biznes dhe Ekonomi
Shkolla e Larte "Nehemia"
Vendim BA Nr. 97 datë 20-10-2017
Akredituar
Ky program është akredituar nga një Agjensi e Huaj dhe është miratuar nga Vendim BA Nr. 97 datë 20-10-2017
2017-10-20 2023-09-30
253 Master i shkencave(PI) Stomatologji
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 88 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2022-09-30
254 Diplomë profesionale "Elektronikë"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 83 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2022-09-30
255 Diplomë profesionale "Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 82 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2023-09-20
256 Diplomë profesionale "Elektro - Mekanikë"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 81 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2022-09-30
257 Diplomë profesionale "Teknologji Automjetesh"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 80 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2023-09-20
258 Master profesional Administrim Biznesi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 52 datë 2017-07-10
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 52/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 52/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2011-2012 që kanë ndjekur/ndjekin aktualisht studimet në këtë program studimit, përfshirë brezin e studentëve të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-07-10 0000-00-00
259 Master profesional Menaxhim Bankar dhe Financiar
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 53 datë 2017-07-10
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 53/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 53/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2011-2012 që kanë ndjekur/ndjekin aktualisht studimet në këtë program studimit, përfshirë brezin e studentëve të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-07-10 0000-00-00
260 Bachelor Ekonomiks
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 54 datë 2017-07-10
Akredituar
2017-07-10 2023-07-09
261 Master i shkencave Menaxhim në Inxhinieri
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Vendim Nr. 15 datë 2017-05-19
Akredituar
2017-05-19 2023-05-18
262 Bachelor Infermieri e Përgjithshme
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 24 datë 2017-05-19
Akredituar
2017-05-19 2023-05-18
263 Master i shkencave(PI) Stomatologji
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 25 datë 2017-05-19
Akredituar
2017-05-19 2023-05-18
264 Doktoratë Administrim Biznes
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 17 datë 2017-05-19
Akredituar
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
265 Doktoratë Ekonomiks me profile: a. Ekonomiks; b. Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 21 datë 2017-05-19
Akredituar
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
266 Doktoratë Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 22 datë 2017-05-19
Akredituar
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
267 Doktoratë Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 23 datë 2017-05-19
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 23/1, datë 13.07.2018. Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
268 Master profesional Infermieri Kirurgjikale
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 32 datë 2017-05-19
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 32/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 32/2, datë 02.02.2018. Akreditimin vetëm për brezat e studentëve aktualisht të regjistruar dhe që ndjekin studimet në këtë program, përfshirë ata të regjistruar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-05-19 0000-00-00
269 Master profesional Psikologji shkollore
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 44 datë 2017-05-19
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 44/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 44/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për brezat e studentëve aktualisht të regjistruar dhe që ndjekin studimet në këtë program, përfshirë ata të regjistruar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-05-19 0000-00-00
270 Master i shkencave Kontabilitet Financë me profile: a. Menaxhim Financiar; b. Taksimi dhe Ligji; c. Kontabilitet
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Urdhër Nr. 604 datë 2016-12-22
Akredituar
2016-12-22 2022-12-22
271 Master i shkencave Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Penale dhe Kriminologji; b. E Drejtë Tregtare; c. E Drejtë e Pronësisë Intelektuale
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Urdhër Nr. 607 datë 2016-12-22
Akredituar
2016-12-22 2022-12-22
272 Doktoratë Shkenca Kompjuterike me profile: a. Shkenca Kompjuterike; b. Sisteme Menaxhimi Informacioni
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim KA Nr. 215, datë 16.12.2016
Akredituar
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
273 Doktoratë Shkenca Shoqërore dhe Humane me profile: a. Edukim; b. Drejtësi; c. Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim KA Nr. 217, datë 16.12.2016
Akredituar
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
274 Doktoratë Administrim Biznesi me profile: a. Shkenca Ekonomike; b. Financë; c. Menaxhim; ç. Marketing; d. Kontabilitet; dh. Biznes Ndërkombëtar
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim KA Nr. 216, datë 16.12.2016
Akredituar
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
275 Master i shkencave "Menaxhim Biznesi" me profile: "Administrim Publik" dhe "Menaxhim Marketingu"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Urdhër Nr. 562, datë 30.11.2016
Akredituar
2016-11-30 2022-11-30
276 Bachelor Shkenca Politike
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Urdhër Nr. 561 datë 2016-11-30
Akredituar
2016-11-30 2022-11-30
277 Master i shkencave "Kontabilitet Financë" me profil: "Kontabilitet Auditim"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Urdhër Nr. 553, datë 23.11.2016
Akredituar
2016-11-23 2022-11-23
278 Doktoratë Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 555, datë 2016-11-23
Akredituar
2016-11-23 2022-11-23
279 Bachelor Menaxhim Biznesi
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Urdhër Nr. 554 datë 2016-11-23
Akredituar
2016-11-23 2022-11-23
280 Master profesional Mësuesi Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm
Kolegji Universitar "Bedër"
Urdhër Nr. 489, datë 2016-10-07
Akredituar
2016-10-07 2022-10-07
281 Master profesional Financë dhe Menaxhim Risku
Universiteti "Luarasi"
Urdhër Nr. 471, datë 19.09.2016
Akredituar
Mbeshtetur ne VKA Nr. 149, datë 31.03.2016, ky program akreditohet vetem per studentet qe kane filluar studimet deri ne vitet akademike 2012 - 2013, dhe 2013 - 2014.
2016-09-19 0000-00-00
282 Bachelor Financë Bankë
Universiteti "Luarasi"
Urdhër Nr. 433, datë 25.08.2016
Akredituar
2016-08-25 2022-08-25
283 Bachelor Administrim Biznes
Universiteti "Luarasi"
Urdhër Nr. 434, datë 2016-08-25
Akredituar
2016-08-25 2022-01-19
284 Master i shkencave Menaxhim Ekzekutiv
Universiteti "Luarasi"
Urdhër Nr. 432, datë 2016-08-25
Akredituar
2016-08-25 2022-01-19
285 Master i shkencave Bankat dhe Tregjet Financiare
Universiteti "Luarasi"
Urdhër Nr. 431, datë 2016-08-29
Akredituar
2016-08-25 2022-01-19
286 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 435, datë 25.08.2016
Akredituar
2016-08-25 2022-08-25
287 Bachelor Financë
Kolegji Universitar "REALD"
Urdhër Nr. 403, datë 26.07.2016
Akredituar
2016-07-26 2022-07-26
288 Bachelor Menaxhim
Kolegji Universitar "REALD"
Urdhër Nr. 405, datë 26.07.2016
Akredituar
2016-07-26 2022-07-26
289 Master i shkencave(PI) Farmaci
Kolegji Universitar "REALD"
Urdhër Nr. 399, datë 22.07.2016
Akredituar
2016-07-22 2022-07-22
290 Master profesional Marketing dhe Reklamë
Universiteti "Luarasi"
Urdhër Nr. 382, datë 08.07.2016
Akredituar
2016-07-08 0000-00-00
291 Doktoratë Arkitekturë
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 314, datë 10.06.2016
Akredituar
2016-06-10 2022-06-10
292 Bachelor Informatikë Biznesi
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Urdhër Nr. 283, datë 2016-05-30
Akredituar
2016-05-30 2022-05-30
293 Bachelor Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistik
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 288 datë 2016-05-30
Akredituar
2016-05-30 2022-05-30
294 Bachelor Menaxhim Biznesi
Kolegji Universitar "WISDOM"
Urdhër Nr. 289 datë 2016-05-30
Akredituar
2016-05-30 2022-05-30
295 Master i shkencave Ekonomiks
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 273 datë 2016-05-24
Akredituar
2016-05-24 2022-05-24
296 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 270 datë 20.05.2016
Akredituar
2016-05-20 2022-05-20
297 Master profesional Administrim Biznesi me profile: a. Sipërmarrje dhe Inovacion; b. Pasuritë e Paluajtshme; c. Marketing dhe Strategji
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 269, datë 20.05.2016
Akredituar
2016-05-20 2022-05-20
298 Master i shkencave(PI) Arkitekturë dhe Dizajn Urban
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 268, datë 20.05.2016
Akredituar
2016-05-20 2022-05-20
299 Master i shkencave(PI) Planifikim dhe Menaxhim Urban
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 266, datë 20.05.2016
Akredituar
2016-05-20 2022-05-20
300 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare
Kolegji Universitar "WISDOM"
Urdhër Nr. 236, datë 2016-05-09
Akredituar
2016-05-09 2022-05-09
301 Master i shkencave E Drejtë Penale
Kolegji Universitar "WISDOM"
Urdhër Nr. 236, datë 2016-05-09
Akredituar
2016-05-09 2022-05-09
302 Bachelor "Financë", me profile: a. Bankë, b. Kontabilitet, c. Sigurime, d. Menaxhim i Organizatave, e. Informatikë Ekonomike
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 209 datë 28-04-2016
Akredituar
2016-04-28 2022-04-28
303 Bachelor Shkenca Politike, me profile: a. Administratë Publike, b. Partitë Politike, c. Sociologji Politike, d. Gazetari, e. Studime Europiane
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 161 datë 07-04-2016
Akredituar
2016-04-07 2022-04-07
304 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Siguri, b. Studime Europiane, c. Administratë Publike, d. Partitë politike, e. Marrëdhënie Publike
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 160 datë 07-04-2016
Akredituar
2016-04-07 2022-04-07
305 Bachelor "Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i Organizatave, b. Marketing, c. Turizëm, d. Kontabilitet, e. Informatikë Ekonomike
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 159 datë 07-04-2016
Akredituar
2016-04-07 2022-04-07
306 Bachelor Komunikim, me profile: a. Marrëdhënie Publike, b. Gazetari, c. Grafikë - Dizajn, d. Multimedia, e. Marketing
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 162 datë 07-04-2016
Akredituar
2016-04-07 2022-04-07
307 Bachelor Inxhinieri Softuerike
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.140, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
308 Bachelor Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.138, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
309 Bachelor Administrim Biznesi
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.137, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
310 Master i shkencave lnxhinieri Softuerike
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.143, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
311 Master i shkencave Administrim Biznesi
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.142, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
312 Master i shkencave Studime Europiane me profil: a. Politika Europiane; b. Adminstrim Publik
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Urdhër Nr. 131 datë 2016-03-24
Akredituar
2016-03-24 2022-03-24
313 Studime Specializuese Afatgjata Stomatologji me profile: a. Kirurgji Orale; b. Ortodonti
Universiteti "Aldent"
Urdhër Nr. 112, datë 11.03.2016
Akredituar
2016-03-11 2022-03-11
314 Bachelor Teknika Laboratorike Dentare
Universiteti "Aldent"
Urdhër Nr. 102, datë 08.03.2016
Akredituar
2016-03-08 2022-03-08
315 Master i shkencave Inxhinieri Informatike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-17 2022-01-17
316 Bachelor Informatikë Ekonomike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
317 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
318 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri Strukturash; b. Inxhinieri Infrastrukturë Transporti
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
319 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
320 Master i shkencave Inxhinieri Telekomunikacioni
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
321 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
322 Master i shkencave Ekonomik - MBA
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10 datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
323 Master i shkencave Inxhinieri Mekatronike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10 datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
324 Bachelor Edukim Fizik e Sporte
Shkolla e larte universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti"
Urdhër Nr. 436, datë 2015-11-12
Akredituar
2015-11-12 2021-11-12
325 Bachelor Informatikë ekonomike
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 358, datë 2015-09-25
Akredituar
2015-09-25 2021-09-25
326 Bachelor Inxhinieri elektronike dhe komunikimi dixhital
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 359, datë 2015-09-25
Akredituar
2015-09-25 2021-09-25
327 Doktoratë Psikologji Klinike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 14 datë 2017-05-19
Akreditim Negativ
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
328 Studime Specializuese Afatgjata Ortognatodonci
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 29 datë 2017-05-19
Akredituar
Akredituar vetëm për brezat e studentëve të regjistruar në këtë program studimi përpara vitit akademik 2013-2014.
0000-00-00 0000-00-00
329 Doktoratë E Drejtë Europiane dhe e Kontratave
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 213 datë 2016-12-16
Akreditim Negativ
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
330 Doktoratë Shkenca Administrative
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 212 datë 2016-12-16
Akreditim Negativ
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
331 Doktoratë Shkenca Farmaceutike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 214, datë 2016-12-16
Akreditim Negativ
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
332 Doktoratë Shkenca Farmaceutike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 35 datë 14-05-2020
Akreditim Negativ
Vlerësimi Përfundimtar NEGATIV për programin e studimit Doktoratë në “Shkenca Farmaceutike”, të Universitetit Privat “Albanian University”.
0000-00-00 0000-00-00