Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Programe Studimi të Akredituar Aktive

Nr. Programi i studimit Dokumenti Periudha
1 Bachelor Financë Bankë
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 79 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2024-09-30
2 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 80 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2023-09-30
3 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 81 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2023-09-30
4 Bachelor Shkenca Politiko - Administrative
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 82 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2022-09-30
5 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje Bimësh
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 83 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
6 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 84 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
7 Master i shkencave Mjekësi Bimore
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 85 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
8 Master i shkencave(PI) Mjekësi Veterinare
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 86 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2023-09-30
9 Master i shkencave Inxhinieri Agromjedisi
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 88 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
10 Master i shkencave Inxhinieri Pyjore
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 89 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
11 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Vendim Nr. 87 datë 05-10-2019
Akredituar
2019-10-05 2025-09-30
12 Bachelor 4 vjet Administrim Biznesi me profile: a. Kontabilitet; b. Financë; c. Marketing; ç. Menaxhim; d. Ekonomiks
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 72 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
13 Bachelor Shkenca Islame
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 65 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
14 Master i shkencave Shkenca Moderne Islame
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 66 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
15 Bachelor Psikologji
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 76 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2022-09-30
16 Bachelor Drejtësi
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 77 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2023-09-30
17 Bachelor Dizajn
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 78 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2023-09-30
18 Master i shkencave "Inxhinieri kompjuterike dhe teknologji informacioni", me profile: "Inxhinieri kompjuterike dhe BIG Data"; "Rrjetet kompjuterike dhe Siguria Kibernetike"; "Multimedia-Dizajn"
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Vendim Nr. 75 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2022-09-30
19 Master i shkencave Administrim Biznesi
Kolegji Universitar "Qiriazi"
Vendim Nr. 70 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2021-09-30
20 Bachelor Teknikë Laboratori Mjekësor
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 68 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
21 Master i shkencave(PI) Farmaci
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 69 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2023-09-30
22 Bachelor Financë-Kontabilitet
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 71 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
23 Bachelor Administrim Biznesi
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 72 datë 04-10-2019
Akredituar
2019-10-04 2024-09-30
24 Master i shkencave Shkenca Themelore Islame
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 67 datë 04-10-2019
Akreditim Negativ
2019-10-04 2024-09-30
25 Master i shkencave Administrim Biznesi me profile: a. I Përgjithshëm; b. Menaxhim; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; ç. Marketing; d. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit; dh. Bankë
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 73 datë 04-10-2019
Akreditim Negativ
2019-10-04 2023-09-30
26 Bachelor Menaxhim Biznesi
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 47 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
27 Bachelor Menaxhim Turizmi
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 48 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
28 Bachelor Teknikë e lartë në laboratorë mjekësorë
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 50 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
29 Bachelor Informatikë e Zbatuar
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 49 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
30 Master profesional Teknologji dentare e avancuar
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 51 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2025-07-04
31 Master profesional Administrim Biznesi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 52 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
32 Master profesional Menaxhim Bankar dhe Financiar
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 53 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
33 Master profesional "Sisteme të Energjisë"
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 54 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
34 Master profesional "Interier Dizajn"
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 55 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2023-09-30
35 Master profesional Pedagogji me profile: a. Didaktikë; b. Menaxhim Arsimi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 56 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2021-09-30
36 Master profesional Psikologji Shkollore
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 57 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2022-09-30
37 Master profesional Infermieri Kirurgjikale
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 58 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2023-09-30
38 Master profesional "Terapi Manuale"
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 59 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2023-09-30
39 Studime Specializuese Afatgjata Ortognatodonci
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 60 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2025-07-04
40 Bachelor Studime Psikosociale
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 61 datë 05-07-2019
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 61/1, datë 04.10.2019.
2019-07-05 2023-09-30
41 Master i shkencave E Drejtë Publike
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 63 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2023-09-30
42 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 64 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2024-09-30
43 Master profesional Administrim Biznesi
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 62 datë 05-07-2019
Akredituar
2019-07-05 2024-09-30
44 Bachelor 4 vjet Shkenca Politike/ Marrëdhënie Ndërkombëtare
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 41 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2022-09-30
45 Master i shkencave(PI) Drejtësi
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 40 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2021-09-30
46 Bachelor Drejtësi
Kolegji Universitar "Luarasi"
Vendim Nr. 35 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2023-09-30
47 Bachelor Drejtësi
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 38 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2024-09-30
48 Master i shkencave Gjuhë dhe Letërsi Angleze
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 36 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2024-09-30
49 Master i shkencave Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 37 datë 31-05-2019
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-05-31 0000-00-00
50 Master i shkencave Drejtësi në profilet: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Ndërkombëtare
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 39 datë 31-05-2019
Akredituar
2019-05-31 2022-09-30
51 Master profesional Qeverisje dhe Administrim Publik
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 22 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
52 Master i shkencave Administrim Publik me profile; a. Politika publike dhe BE; b. Politika publike dhe qeverisje
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 23 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
53 Master profesional E Drejtë Private
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 24 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2020-09-30
54 Master profesional Shkenca Penale
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 25 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2020-09-30
55 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Angleze
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 26 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
56 Bachelor Shkenca Komunikimi
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 28 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2025-04-11
57 Master i shkencave Shkenca Komunikimi në profilet: a. Marrëdhënie me Publikun; b. Gazetari
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 29 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2025-04-11
58 Bachelor 4 vjet Psikologji
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 30 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
59 Bachelor 4 vjet Administrim Biznesi
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 31 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2023-09-30
60 Master i shkencave Financë dhe Kontabilitet
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 32 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
61 Bachelor 4 vjet Shkenca Kompjuterike
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 33 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
62 Bachelor 4 vjet Shkenca Kompjuterike me profil Sistemet e Informacionit
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 34 datë 12-04-2019
Akredituar
2019-04-12 2024-09-30
63 Bachelor Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 27 datë 12-04-2019
Akredituar me kusht
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-04-12 0000-00-00
64 Diplomë profesionale "Teknologji ndërtimi"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 16 datë 02-03-2019
Akredituar
2019-03-02 2024-09-30
65 Diplomë profesionale "Teknologji e Instalimeve Elektrike"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 17 datë 02-03-2019
Akredituar
2019-03-02 2023-09-30
66 Master i shkencave(PI) Farmaci
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 18 datë 02-03-2019
Akredituar
2019-03-02 2024-09-30
67 Master profesional Psikologji Klinike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 19 datë 02-03-2019
Akredituar
2019-03-02 2020-09-30
68 Bachelor Arsim Parashkollor dhe Fillor
Kolegji Universitar "Bedër"
Vendim Nr. 20 datë 02-03-2019
Akredituar me kusht
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-03-02 0000-00-00
69 Bachelor Art dhe Dizajn
Universiteti Polis
Vendim Nr. 01 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
70 Master profesional Dizajn Parametrik, me profile: a. Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik; b. Dizajn Estetik Strukturor; c. Dizajn Urban dhe Peizazhi
Universiteti Polis
Vendim Nr. 02 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
71 Master i shkencave Dizajn i Aplikuar
Universiteti Polis
Vendim Nr. 03 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
72 Bachelor Studime Mjedisore
Universiteti Polis
Vendim Nr. 04 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
73 Master profesional Politikat e Zhvillimit të Territorit me profile: a. Planifikim Hapësinor dhe Aplikime GIS; b. Strehim dhe Zhvillim Toke; c. Zhvillim Social Urban dhe Burime Njerëzore
Universiteti Polis
Vendim Nr. 05 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
74 Master i shkencave Menaxhim Mjedisor Urban
Universiteti Polis
Vendim Nr. 06 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2025-01-31
75 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri e Strukturave të Ndërtimit; b. Menaxhim i Ndërtimeve; c. Inxhinieri e Resurseve Ujore; ç. Inxhinieri e Materialeve të Ndërtimit
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 07 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2023-09-30
76 Master profesional Siguria dhe Rendi Publik
Kolegji Universitar "Luarasi"
Vendim Nr. 08 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2023-09-30
77 Master profesional Menaxhim Sigurimesh
Kolegji Universitar "Luarasi"
Vendim Nr. 09 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2022-09-30
78 Master profesional Administrim Biznesi me profile: a. Financë - Kontabilitet; b. Shërbime Bankare dhe Financiare; c. Prona të Paluajtshme dhe Sigurimi; d. Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore; e. Marketing dhe Menaxhim Operacionesh
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 10 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2022-09-30
79 Master profesional Shkenca juridike me profile: a. E drejtë publike; b. E drejtë e biznesit
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 12 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2024-09-30
80 Master profesional Shkenca Politike me profile: a. Administrim Publik; b. Lidership
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 11 datë 01-02-2019
Akredituar
2019-02-01 2024-09-30
81 Master i shkencave Psikologji Klinike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 85 datë 07-12-2018
Akredituar
2018-12-07 2023-09-30
82 Bachelor Sisteme të Informacionit
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 86 datë 07-12-2018
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar në vitin akademik aktiv 2013-2014 deri në diplomimin e tyre.
2018-12-07 0000-00-00
83 Master i shkencave Shkenca Kompjuterike
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 87 datë 07-12-2018
Akredituar
2018-12-07 2023-09-30
84 Bachelor Administrim Biznesi
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 88 datë 07-12-2018
Akredituar
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar në vitet akademike aktive 2013-2014 dhe 2014-2015, deri në diplomimin e tyre
2018-12-07 0000-00-00
85 Master i shkencave Çështje (Marrëdhënie) Ndërkombëtare
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 89 datë 07-12-2018
Akredituar
2018-12-07 2023-09-30
86 Master i shkencave E drejtë ndërkombëtare dhe tregtare
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim Nr. 90 datë 07-12-2018
Akredituar
2018-12-07 2020-09-30
87 Bachelor Financë - Bankë
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim Nr. 72 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2022-09-30
88 Master i shkencave Psikologji Shkollore dhe Edukimi
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim Nr. 73 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2021-09-30
89 Bachelor "Ekonomi" me profile: a. "Banka dhe Institucione Financiare"; b. "Administrim Biznesi"; c. "Financë Kontabilitet"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim Nr. 74 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2023-09-30
90 Bachelor "Drejtësi"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim Nr. 75 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2024-09-30
91 Bachelor "E Drejtë Biznesi"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim Nr. 76 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2024-09-30
92 Master i shkencave "E Drejtë Civile dhe Tregtare"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim Nr. 77 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2024-09-30
93 Master i shkencave "E Drejtë Penale"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Vendim Nr. 78 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2024-09-30
94 Master i shkencave Administrim Biznesi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 80 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2020-09-30
95 Master i shkencave Menaxhim Bankar
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 81 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2020-09-30
96 Master i shkencave Teknologji Informacioni
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 82 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2023-09-30
97 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 83 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2023-09-30
98 Bachelor Menaxhim Biznesi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 79 datë 27-10-2018
Akredituar
2018-10-27 2023-09-30
99 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 66 datë 28-09-2018
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 66/1, datë 01.02.2019
2018-09-28 2021-09-30
100 Master profesional Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 51 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
101 Master i shkencave Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 52 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
102 Master i shkencave Arkitekturë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 53 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2022-09-30
103 Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 54 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
104 Master profesional Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 55 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
105 Master i shkencave Shkenca politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 56 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
106 Master profesional Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 57 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
107 Master i shkencave Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 58 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
108 Master profesional Administrim Biznesi
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 59 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
109 Master i shkencave Administrim - Biznes
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 60 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
110 Bachelor Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Shkenca Politike; b. Administratë Publike
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 61 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
111 Master profesional Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Politikat Sociale; b. Administratë Publike; c. Qeverisje Vendore
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 62 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
112 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 64 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
113 Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 65 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2022-09-30
114 Master i shkencave Psikologji me profile: a. Psikologji Organizative; b. Psikologji Komunitare
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 67 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
115 Bachelor Shkenca Ekonomike, me profile: a. Administrim Biznesi; b. Financë Bankë dhe Kontabilitet; c. Biznes dhe Ligj
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 68 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2021-09-30
116 Master profesional Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhim Turizmi; b. Menaxhimi i Pasurisë së Paluajtshme; c. Menaxhim Arti; ç. Menaxhim Shëndeti; d. Menaxhim Arsimi
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 69 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2021-09-30
117 Master i shkencave Financë Bankë
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 70 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2021-09-30
118 Master i shkencave Studime Politike dhe Strategjitë Ekonomike të Zhvillimit
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 63 datë 28-09-2018
Akredituar
2018-09-28 2023-09-30
119 Master profesional Menaxhim në Sport dhe Turizëm
Universiteti i Sporteve të Tiranës
Vendim Nr. 25 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
120 Master i shkencave E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Publike dhe Kushtetuese; c. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 35 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
121 Master profesional Drejtësi me profile: a. E Drejtë Administrative; b. E Drejtë Ndërkombëtare; c. E Drejtë Europiane
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 34 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
122 Master profesional Shkenca Politike me profile: a. Sjellja dhe Strategjitë Politike; b. Politika Publike
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 26 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
123 Master profesional Financë-Kontabilitet
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 50 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
124 Master profesional Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë
Kolegji Universitar "LOGOS"
Vendim Nr. 49 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
125 Master profesional Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 48 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2024-07-12
126 Master i shkencave Sistemet e Informacionit në Biznes
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 47 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
127 Bachelor Inxhinieri Elektrike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 42 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2022-09-30
128 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 39 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
129 Bachelor Teknologji Informacioni
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 40 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
130 Bachelor Inxhinieri Industriale
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Vendim Nr. 38 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2024-07-12
131 Master i shkencave Fizioterapi Klinike
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 37 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
132 Bachelor Inxhinieri Elektronike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 41 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
133 Bachelor Fizioterapi
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 36 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2024-07-12
134 Master profesional Sistemet e Informacionit në Biznes
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Vendim Nr. 46 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
135 Master i shkencave Shkenca Politike me profilet: a. Startegji politike, b. Gjeopolitikë, c. Marrëdhënie Publike Politike, d. Administrim Publik, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 27 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2022-09-30
136 Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Çështje të Sigurisë, b. Studime Rajonale, c. Gjeopolitikë, d. Strategji Politike, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 29 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2022-09-30
137 Master i shkencave "Financë", me profile: a. Bankë dhe Tregje Financiare, b. Ekonomi - Financë, c. Kontabilitet dhe Raportim Financiar, d. Administrim Publik, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 33 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
138 Master profesional " Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i SME-ve, b. Menaxhim i Burimeve Njerëzore, c. Administrim Publik, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Administrim Territori
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 32 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2021-09-30
139 Master profesional Komunikim me profile: a. Gazetari dhe Mediat e Reja, b. Marrëdhënie Publike Politike, c. Shkrim Krijues, d. Menaxhim Marketingu, e. TV - Multimedia
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 30 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2023-09-30
140 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Vendim Nr. 38 datë 13-07-2018
Akredituar
2018-07-13 2024-07-12
141 Master i shkencave E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë Biznesi
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 22 datë 11-05-2018
Akredituar
2018-05-11 2023-09-30
142 Master i shkencave "Administrim Biznesi", me profile: a. Menaxhim Marketingu, b. Administrim Publik, c. Administrim Territori, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Kontabilitet dhe Raportim Financiar
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 21 datë 11-05-2018
Akredituar
Korrigjuar me VBA Nr. 23/1, datë 13.07.2018.
2018-05-11 2023-09-30
143 Master i shkencave Shkenca Komunikimi me profile: a. Gazetari dhe Mediat e Reja, b. Marrëdhënie Publike Politike, c. Shkrim Krijues, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Menaxhim Marketingu
Universiteti Europian i Tiranës
Vendim Nr. 23 datë 11-05-2018
Akredituar
2018-05-11 2024-05-10
144 Diplomë profesionale "Database dhe Web Design"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 13 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2022-09-30
145 Diplomë profesionale "Teknologji Informacioni dhe Komunikimi"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 14 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2023-09-30
146 Diplomë profesionale "Gjeodezi"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 15 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2022-09-30
147 Diplomë profesionale "Mekatronikë"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 16 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2023-09-30
148 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Strukturë; b. Gjeoteknikë
Universiteti Polis
Vendim Nr. 12 datë 30-03-2018
Akredituar
2018-03-30 2024-03-29
149 Master profesional Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 06 datë 02-02-2018
Akredituar
Programi është akredituar për studentët e regjistruar dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, përfshirë ata të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2018-02-02 0000-00-00
150 Bachelor Financë Kontabilitet
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim BA Nr. 99 datë 10.11.2017
Akredituar
2017-11-10 2022-09-30
151 Master i shkencave Lidership dhe Vlerësim Arsimor
Shkolla e Larte "Nehemia"
Vendim BA Nr. 98 datë 20-10-2017
Akredituar
Ky program është akredituar nga një Agjensi e Huaj dhe është miratuar nga Vendim BA Nr. 98 datë 20-10-2017
2017-10-20 2021-09-30
152 Bachelor Biznes dhe Ekonomi
Shkolla e Larte "Nehemia"
Vendim BA Nr. 97 datë 20-10-2017
Akredituar
Ky program është akredituar nga një Agjensi e Huaj dhe është miratuar nga Vendim BA Nr. 97 datë 20-10-2017
2017-10-20 2023-09-30
153 Bachelor Administrim Biznesi
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 96 datë 2017-10-20
Akredituar
2017-10-20 2020-09-30
154 Master i shkencave(PI) Stomatologji
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 88 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2022-09-30
155 Bachelor Psikologji e Përgjithshme
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 84 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2020-09-30
156 Diplomë profesionale "Elektronikë"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 83 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2022-09-30
157 Diplomë profesionale "Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 82 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2023-09-20
158 Diplomë profesionale "Elektro - Mekanikë"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 81 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2022-09-30
159 Diplomë profesionale "Teknologji Automjetesh"
Kolegji Profesional i Tiranës
Vendim Nr. 80 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2023-09-20
160 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 79 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2020-09-30
161 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 78 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2020-09-30
162 Bachelor Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 77 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2020-09-30
163 Bachelor Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 76 datë 2017-09-21
Akredituar
2017-09-21 2020-09-30
164 Bachelor Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 75 datë 2017-09-21
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 75/1, datë 13.07.2018.
2017-09-21 2020-09-30
165 Bachelor Shkenca Juridike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 87 datë 21-09-2017
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 87/1, datë 20.10.2017.
2017-09-21 2020-09-30
166 Bachelor Anglisht
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 50 datë 2017-07-10
Akredituar
2017-07-10 2020-07-31
167 Bachelor Inxhinieri Mekatronike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 51 datë 2017-07-10
Akredituar
2017-07-10 2020-07-31
168 Master profesional Administrim Biznesi
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 52 datë 2017-07-10
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 52/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 52/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2011-2012 që kanë ndjekur/ndjekin aktualisht studimet në këtë program studimit, përfshirë brezin e studentëve të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-07-10 0000-00-00
169 Master profesional Menaxhim Bankar dhe Financiar
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 53 datë 2017-07-10
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 53/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 53/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2011-2012 që kanë ndjekur/ndjekin aktualisht studimet në këtë program studimit, përfshirë brezin e studentëve të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-07-10 0000-00-00
170 Bachelor Ekonomiks
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 54 datë 2017-07-10
Akredituar
2017-07-10 2023-07-09
171 Bachelor Psikologji
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim Nr. 56 datë 2017-07-10
Akredituar
2017-07-10 2020-07-31
172 Bachelor Drejtësi
Kolegji Universitar "WISDOM"
Vendim Nr. 57 datë 2017-07-10
Akredituar
2017-07-10 2023-07-09
173 Master i shkencave Menaxhim në Inxhinieri
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Vendim Nr. 15 datë 2017-05-19
Akredituar
2017-05-19 2023-05-18
174 Bachelor Infermieri e Përgjithshme
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 24 datë 2017-05-19
Akredituar
2017-05-19 2023-05-18
175 Master i shkencave(PI) Stomatologji
Universiteti "Aldent"
Vendim Nr. 25 datë 2017-05-19
Akredituar
2017-05-19 2023-05-18
176 Doktoratë Administrim Biznes
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 17 datë 2017-05-19
Akredituar
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
177 Doktoratë Ekonomiks me profile: a. Ekonomiks; b. Financë - Bankë
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 21 datë 2017-05-19
Akredituar
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
178 Doktoratë Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 22 datë 2017-05-19
Akredituar
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
179 Doktoratë Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Universiteti "EPOKA"
Vendim Nr. 23 datë 2017-05-19
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 23/1, datë 13.07.2018. Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
180 Master profesional Infermieri Kirurgjikale
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 32 datë 2017-05-19
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 32/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 32/2, datë 02.02.2018. Akreditimin vetëm për brezat e studentëve aktualisht të regjistruar dhe që ndjekin studimet në këtë program, përfshirë ata të regjistruar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-05-19 0000-00-00
181 Master profesional Psikologji Shkollore
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 44 datë 2017-05-19
Akredituar
Ndryshuar me VBA Nr. 44/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 44/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për brezat e studentëve aktualisht të regjistruar dhe që ndjekin studimet në këtë program, përfshirë ata të regjistruar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-05-19 0000-00-00
182 Bachelor Infermieri
Kolegji Universitar "REALD"
Urdhër Nr. 19, datë 20.01.2017
Akredituar
2017-01-20 2022-07-22
183 Master i shkencave Kontabilitet Financë me profile: a. Menaxhim Financiar; b. Shërbimeve Bankare dhe Financiare; c. Taksimi dhe Ligji; d. Kontabilitet
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 604 datë 2016-12-22
Akredituar
2016-12-22 2022-12-22
184 Master i shkencave Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Publike; b. E Drejtë Penale dhe Kriminologji; c. E Drejtë Tregtare; ç. E Drejtë e Pronësisë Intelektuale
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 607 datë 2016-12-22
Akredituar
2016-12-22 2022-12-22
185 Doktoratë Shkenca Kompjuterike me profile: a. Shkenca Kompjuterike; b. Sisteme Menaxhimi Informacioni
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim KA Nr. 215, datë 16.12.2016
Akredituar
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
186 Doktoratë Shkenca Shoqërore dhe Humane me profile: a. Edukim; b. Drejtësi; c. Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim KA Nr. 217, datë 16.12.2016
Akredituar
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
187 Doktoratë Administrim Biznesi me profile: a. Shkenca Ekonomike; b. Financë; c. Menaxhim; ç. Marketing; d. Kontabilitet; dh. Biznes Ndërkombëtar
"Universiteti i New York-ut në Tiranë"
Vendim KA Nr. 216, datë 16.12.2016
Akredituar
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
188 Master i shkencave "Menaxhim Biznesi" me profile: "Administrim Publik" dhe "Menaxhim Marketingu"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Urdhër Nr. 562, datë 30.11.2016
Akredituar
2016-11-30 2022-11-30
189 Bachelor Shkenca Politike
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 561 datë 2016-11-30
Akredituar
2016-11-30 2022-11-30
190 Master i shkencave "Kontabilitet Financë" me profil: "Kontabilitet Auditim"
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Urdhër Nr. 553, datë 23.11.2016
Akredituar
2016-11-23 2022-11-23
191 Doktoratë Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 555, datë 2016-11-23
Akredituar
2016-11-23 2022-11-23
192 Bachelor Menaxhim Biznesi
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 554 datë 2016-11-23
Akredituar
2016-11-23 2022-11-23
193 Master profesional Mësuesi Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm
Kolegji Universitar "Bedër"
Urdhër Nr. 489, datë 2016-10-07
Akredituar
2016-10-07 2022-10-07
194 Master profesional Financë dhe Menaxhim Risku
Kolegji Universitar "Luarasi"
Urdhër Nr. 471, datë 19.09.2016
Akredituar
2016-09-19 2022-09-19
195 Bachelor Financë Bankë
Kolegji Universitar "Luarasi"
Urdhër Nr. 433, datë 25.08.2016
Akredituar
2016-08-25 2022-08-25
196 Bachelor Administrim Biznes
Kolegji Universitar "Luarasi"
Urdhër Nr. 434, datë 2016-08-25
Akredituar
2016-08-25 2022-01-19
197 Master i shkencave Menaxhim Ekzekutiv
Kolegji Universitar "Luarasi"
Urdhër Nr. 432, datë 2016-08-25
Akredituar
2016-08-25 2022-01-19
198 Master i shkencave Bankat dhe Tregjet Financiare
Kolegji Universitar "Luarasi"
Urdhër Nr. 431, datë 2016-08-29
Akredituar
2016-08-25 2022-01-19
199 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 435, datë 25.08.2016
Akredituar
2016-08-25 2022-08-25
200 Bachelor Financë
Kolegji Universitar "REALD"
Urdhër Nr. 403, datë 26.07.2016
Akredituar
2016-07-26 2022-07-26
201 Bachelor Fizioterapi
Kolegji Universitar "REALD"
Urdhër Nr. 404, datë 26.07.2016
Akredituar
2016-07-26 2022-07-26
202 Bachelor Menaxhim
Kolegji Universitar "REALD"
Urdhër Nr. 405, datë 26.07.2016
Akredituar
2016-07-26 2022-07-26
203 Master i shkencave(PI) Farmaci
Kolegji Universitar "REALD"
Urdhër Nr. 399, datë 22.07.2016
Akredituar
2016-07-22 2022-07-22
204 Master profesional Marketing dhe Reklamë
Kolegji Universitar "Luarasi"
Urdhër Nr. 382, datë 08.07.2016
Akredituar
2016-07-08 2022-07-08
205 Doktoratë Arkitekturë
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 314, datë 10.06.2016
Akredituar
2016-06-10 2022-06-10
206 Bachelor Informatikë Biznesi
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Urdhër Nr. 283, datë 2016-05-30
Akredituar
2016-05-30 2022-05-30
207 Bachelor Marketing ndërkombëtar dhe menaxhim logjistik
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 288 datë 2016-05-30
Akredituar
2016-05-30 2022-05-30
208 Bachelor Menaxhim Biznesi
Kolegji Universitar "WISDOM"
Urdhër Nr. 289 datë 2016-05-30
Akredituar
2016-05-30 2022-05-30
209 Master i shkencave Ekonomiks
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 273 datë 2016-05-24
Akredituar
2016-05-24 2022-05-24
210 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 270 datë 20.05.2016
Akredituar
2016-05-20 2022-05-20
211 Master profesional Administrim Biznesi me profile: a. Sipërmarrje dhe Inovacion; b. Pasuritë e Paluajtshme; c. Marketing dhe Strategji
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 269, datë 20.05.2016
Akredituar
2016-05-20 2022-05-20
212 Master i shkencave(PI) Arkitekturë dhe Dizajn Urban
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 268, datë 20.05.2016
Akredituar
2016-05-20 2022-05-20
213 Master i shkencave(PI) Planifikim dhe Menaxhim Urban
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 266, datë 20.05.2016
Akredituar
2016-05-20 2022-05-20
214 Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare
Kolegji Universitar "WISDOM"
Urdhër Nr. 236, datë 2016-05-09
Akredituar
2016-05-09 2022-05-09
215 Master i shkencave E Drejtë Penale
Kolegji Universitar "WISDOM"
Urdhër Nr. 236, datë 2016-05-09
Akredituar
2016-05-09 2022-05-09
216 Bachelor "Financë", me profile: a. Bankë, b. Kontabilitet, c. Sigurime, d. Menaxhim i Organizatave, e. Informatikë Ekonomike
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 209 datë 28-04-2016
Akredituar
2016-04-28 2022-04-28
217 Bachelor Juridik i Përgjithshëm
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 183 datë 2016-04-19
Akredituar
2016-04-19 2022-04-19
218 Bachelor Shkenca Politike, me profile: a. Administratë Publike, b. Partitë Politike, c. Sociologji Politike, d. Gazetari, e. Studime Europiane
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 161 datë 07-04-2016
Akredituar
2016-04-07 2022-04-07
219 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Siguri, b. Studime Europiane, c. Administratë Publike, d. Partitë politike, e. Marrëdhënie Publike
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 160 datë 07-04-2016
Akredituar
2016-04-07 2022-04-07
220 Bachelor "Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i Organizatave, b. Marketing, c. Turizëm, d. Kontabilitet, e. Informatikë Ekonomike
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 159 datë 07-04-2016
Akredituar
2016-04-07 2022-04-07
221 Bachelor Komunikim, me profile: a. Marrëdhënie Publike, b. Gazetari, c. Grafikë - Dizajn, d. Multimedia, e. Marketing
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 162 datë 07-04-2016
Akredituar
2016-04-07 2022-04-07
222 Bachelor Inxhinieri Softuerike
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.140, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
223 Bachelor Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.138, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
224 Bachelor Administrim Biznesi
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.137, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
225 Master i shkencave Inxhinieri Industriale
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.141, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
226 Master i shkencave lnxhinieri Softuerike
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.143, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
227 Master i shkencave Administrim Biznesi
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr.142, datë 2016-03-25
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
228 Master i shkencave Inxhinieri Telekomunikacioni
Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë"
Urdhër Nr. 141 datë 25-03-2016
Akredituar
2016-03-25 2022-03-25
229 Master i shkencave Studime Europiane me profil: a. Politika Europiane; b. Adminstrim Publik
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 131 datë 2016-03-24
Akredituar
2016-03-24 2022-03-24
230 Studime Specializuese Afatgjata Stomatologji me profile: a. Kirurgji Orale; b. Ortodonti
Universiteti "Aldent"
Urdhër Nr. 112, datë 11.03.2016
Akredituar
2016-03-11 2022-03-11
231 Bachelor Teknika Laboratorike Dentare
Universiteti "Aldent"
Urdhër Nr. 102, datë 08.03.2016
Akredituar
2016-03-08 2022-03-08
232 Master i shkencave Inxhinieri Informatike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-17 2022-01-17
233 Bachelor Informatikë Ekonomike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
234 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
235 Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri Strukturash; b. Inxhinieri Infraskukturë Transporti
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
236 Master i shkencave Inxhinieri Elektronike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
237 Master i shkencave Inxhinieri Telekomunikacioni
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
238 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
239 Master i shkencave Ekonomik - MBA
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10 datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
240 Master i shkencave Inxhinieri Mekatronike
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Urdhër Nr. 10 datë 2016-01-07
Akredituar
2016-01-07 2022-01-07
241 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 436, datë 2015-11-12
Akredituar
2015-11-12 2021-11-12
242 Bachelor Informatikë ekonomike
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 358, datë 2015-09-25
Akredituar
2015-09-25 2021-09-25
243 Bachelor Inxhinieri elektronike dhe komunikimi dixhital
Universiteti "EPOKA"
Urdhër Nr. 359, datë 2015-09-25
Akredituar
2015-09-25 2021-09-25
244 Bachelor Informatikë e Aplikuar
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 350, datë 2015-09-21
Akredituar
2015-09-21 2021-09-21
245 Bachelor Juridik
Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë"
Urdhër Nr. 344, datë 2015-09-17
Akredituar
2015-09-17 2021-09-17
246 Bachelor Administrim Biznesi
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Urdhër Nr. 343 datë 2015-09-17
Akredituar
2015-09-17 2021-09-17
247 Bachelor Fizioterapi
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 341, datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-16
248 Bachelor Infermieristikë
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 338, datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-16
249 Master i shkencave(PI) Mjekësi
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 337, datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-16
250 Master i shkencave(PI) Farmaci
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 339, datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-16
251 Master i shkencave Shkenca Infermieristike dhe Obstetrike
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 334, datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-16
252 Doktoratë Shëndet Publik, Diagnozë Molekulare e Sëmundjeve Infektive dhe Farmakovigjilancë
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 333, datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-16
253 Master i shkencave Shkenca Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 336, datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-16
254 Bachelor Ekonomi Ndërmarrjeje
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 340 datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-15
255 Doktoratë Statistikë
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 332 datë 2015-09-16
Akredituar
2015-09-16 2021-09-15
256 Master i shkencave(PI) Odontoiatri dhe Proteza Dentare
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 315, datë 2015-09-03
Akredituar
2015-09-03 2021-09-03
257 Bachelor “Arte Pamore” me profile: Grafikë- Dizajn; Multimedia; Pikturë; Regji; Trashëgimi Kulturore
Universiteti Europian i Tiranës
Urdhër Nr. 306 datë 26-08-2015
Akredituar
2015-08-26 2021-08-26
258 Master profesional Edukim me profile: a. Mësimdhënia e të Nxënit; b. Administrim i Arsimit
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
Vendim Nr. 54 datë 2015-06-29
Akredituar
2015-06-29 2021-06-29
259 Diplomë profesionale Efiçencë Energjitike
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 242, datë 17.06.2015
Akredituar
2015-06-17 2021-06-23
260 Doktoratë Arkitekturë dhe Planifikim Urban
Universiteti Polis
Urdhër Nr. 187, datë 15.05.2015
Akredituar
2015-05-15 2021-05-15
261 Master i shkencave Ekonomi dhe Menaxhim
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"
Urdhër Nr. 46 datë 2015-02-05
Akredituar
2015-02-05 2021-02-04
262 Studime Specializuese Afatgjata Ortognatodonci
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 29 datë 2017-05-19
Akredituar
Akredituar vetëm për brezat e studentëve të regjistruar në këtë program studimi përpara vitit akademik 2013-2014.
0000-00-00 0000-00-00
263 Doktoratë Psikologji Klinike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 14 datë 2017-05-19
Akreditim Negativ
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
264 Doktoratë E Drejtë Europiane dhe e Kontratave
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 213 datë 2016-12-16
Akreditim Negativ
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
265 Doktoratë Shkenca Administrative
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 212 datë 2016-12-16
Akreditim Negativ
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
266 Doktoratë Shkenca Farmaceutike
Universiteti Privat "Albanian University"
Vendim Nr. 214, datë 2016-12-16
Akreditim Negativ
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00