Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Struktura dhe Njësitë

Organigrama

Sektori i Promocionit dhe Vlerësimit të Cilësisë

 

Sektorit i Statistikave dhe Analizave

Niko Hyka CV

Sektori i Shërbimeve dhe Publikimeve

Pranvera Dingo CV