Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit institucional në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

Filloi sot vizita e ekspertëve ndërkombëtarë dhe atyre shqiptarë në kuadër të akreditimit institucional në Universitetin e Mjeksësisë në Tiranë. Kjo vizitë do të vazhdojë edhe gjatë ditës së enjte dhe do të mbyllet ditën e premte me përmbledhjen dhe përfundimet që do ti bëhen të ditura institucionit nga grupi i vlerësimit të jashtëm.