Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita në kuadër të akreditimit institucional në Akademia e Filmit dhe Multimedias "Marubi"

Filloi sot vizita e ekspertëve ndërkombëtarë dhe atyre shqiptarë në kuadër të akreditimit institucional në Akademinë e Filmit dhe Multimedias "Marubi". Kjo vizitë do të vazhdojë edhe gjatë ditës së premte dhe do të mbyllet me përmbledhjen dhe përfundimet që do ti bëhen të ditura institucionit nga grupi i vlerësimit të jashtëm.