Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Vizita e Ministres së Arsimit dhe Sportit në ASCAL

Ditën e sotme datë 31 Janar 2023, Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Znj. Evis Kushi, zhvilloi një vizitë në ambjentet e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL).

Në takimin e zhvilluar, Ministrja e Arsimit dhe Sportit Znj. Kushi prezantoi zyrtarisht Drejtorin e ri të ASCAL, Znj. Xhiliola Bixheku.

Znj. Kushi, pas urimit për detyrën e re, vlerësoi punën e bërë nga stafi i ASCAL veçanërisht në dy vitet e fundit, profesionalizmin dhe integritetin e treguar në mbarëvajtjen e proceseve të vlerësimit të jashtëm në kuadër të akreditimit, realizimit të Sondazhit Kombëtar të Studentëve, hapave të ndërmarra deri më tani në kuadër të aplikimit për anëtarësim në ENQA, si dhe shprehu mbështetjen e plotë të MAS në reformat dhe sfidat që e presin ASCAL në të ardhmen.

2

3