Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Takim informues me institucionet e arsimit të lartë

Në datën 4.12.2017, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) , organizoi me përfaqësuesit e institucioneve publike e private(IAL) një takim informues në lidhje me ndryshimet ligjore dhe reflektimin e tyre në procedurat e vlerësimit të jashtëm. Aktiviteti u zhvillua në Hotel Tirana me fokus kryesor ndryshimet ligjore dhe nënligjore; efektet e tyre në proceset e sigurimit të cilësisë në Arsimin e Lartë. Po ashtu në këtë takim u diskutuan cështje të tjera si:

  •  Procedurat e vlerësimit dhe akreditimit; prezantimi i “Manualit mbi procedurën e re të vlerësimit të cilësisë, për akreditimin institucional dhe të programeve të studimit,
  •  Përditësimi i Sistemit të Menaxhimit të ASCAL në të gjitha proceset e Sigurimit të Cilësisë e në përputhje me parashikimet e procedurat aktuale.
  • Simulim për përdorimin e sistemit dhe pas çdo seance janë diskutuar ceshtje dhe jane dhene pergjigje per aspekte specifike te ketyre ndryshimeve

Në fjalen e vet, Drejtori i ASCAL falenderoi institucionet e arsimit te lartë për gadishmërinë dhe bashkëpunimin e treguar gjatë procesit te akredtiitmit institucional me agjencine britanike QAA si dhe shprehu besimin se institucionet tashmë kane fituar eksperiencën e nevojshme për tu angazhuar me shumë në sigurimin dhe rritjen e cilësisë në arsimin e lartë

WhatsApp Image 2017 12 04 at 9.35.22 AMWhatsApp Image 2017 12 04 at 9.35.23 AMWhatsApp Image 2017 12 04 at 9.35.23 AM 1WhatsApp Image 2017 12 04 at 9.35.24 AM

ASCAL