Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Fillon vizita tek Kolegji Profesional të Tiranës në kuadër të akreditimit institucional nga QAA

Ekspertët e vlerësimit të jashtëm të caktuar nga QAA në bashkëpunim me specialistët e ASCAL kanë nisur vizitën tek institucioni në kuadër të akreditimit institucional.

Media