Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Drejtori i ASCAL jep intervistë në Vizion Plus mbi Sondazhin Kombëtar të Studentëve

Sondazhi Kombëtar i Studentëve ka filluar më datë 16 Prill dhe është i aksesueshëm nga të gjithë studentët në Shqipëri. 

Elvin Gjevori: "Sondazhi Kombëtar i Studentëve është një nismë e jashtëzakonshme si në volum, si në qëllim, e cila bëhet për herë të parë në Shqipëri. Qëllimi kryesor i Sondazhit është që të masë pulsin e Studentëve dhe të kemi një kuptim më të qartë dhe të kënaqshmërisë që ato kanë me shërbimin që marrin në institucionet e arsimit të lartë ku studiojnë. Sondazhi është vetëm online dhe vetëm për studentët."

Data e përfundimit të Sondazhit është data 2 Maj 2019.

Burimi Vizion Plus

Media