Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Drejtori i ASCAL jep intervistë në Top Channel mbi Sondazhin Kombëtar të Studentëve

Të rinjve që ndjekin studimet e larta në Shqipëri u është dërguar në “e-mail” prezantimi me “Sondazhin Kombëtar të Studentëve”, i cili është një instrument matës mbi opinionet e studentëve në institucionet e Arsimit të Lartë. Plotësimi i sondazhit do të bëhet në mënyrë anonime.

Elvin Gjevori: "Çdo student në Shqiperi ka mundësinë që t'i përgjigjet Sondazhit Kombëtar të Studentëve dhe të japë mendimin e tij për cilësinë e mësimdhënies, për mbështetjen institucionale dhe për mbështetjen që japin institucionet e arsimit të lartë ndaj studentëve."

ASCAL do të permbledhë të dhënat për t'ja përcuar mendimin e studentëve instancave përkatëse.

Elvin Gjevori: "Do të nxirret një raport i përgjithshem për gjendjen në Shqipëri dhe një raport i veçantë për të gjitha institucionet e arsimit të lartë në bazë të fakulteteve që ato kanë. Në këtë mënyrë institucionet e dinë mendimin e studentëve, ministria e di mendimin e studentëve dhe në mënyrë të strukturuar bashkë të zgjidhin problemet reale sipas këndvështrimit të studentëve."

Burimi Top Channel

Media