Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

CEENQA Workshop and General Assembly 2018, Tirana, Albania

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) ka nderin të organizojë në datat 11-12 Maj aktivitetin e përvitshëm të Rrjetit të Agjencive të Europës Qëndrore dhe Lindore për Sigurimin e Cilësisë në arsimin e lartë (CEENQA), "Workshop dhe Asambleja e Përgjithshme e CEENQA, 2018".
Për informacione të mëtejshme klikoni në website-in zyrtar të aktivitetit.

AKTIVITETE

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për p...

12-03-2018

Struktura dhe Njësitë

Drejtori  Dhurata Bozo CV Sektori i Promocionit dhe Vlerësimit të Cilësisë   Sektorit i Statistikave dhe Analizave Niko Hyka CV Sektori i Shërbimeve dhe Publikimeve Pranvera Dingo C...

08-03-2018

Vendimet e mbledhjes 2 Shkurt 2018

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT  VENDIMNr. 01, datë 02.02.2018  PËRHAPJEN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË TRETË, PROGRAM S...

09-02-2018

LAJME

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e La...

12 / 03 / 2018

Lista e Institucioneve sipas rendit alfabetik me vitet përkatëse të akreditimit.

Emertimi I IAL në renditje alfabetike Afati i Akreditimit në vite Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi 2 Akademia e Forc...

02 / 02 / 2018

Projekti Erasmus + QAinAL

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) është partnere në projektin Erasmus +: “Strategic support on strengthening the quality assurance str...

16 / 01 / 2018

Diskutohen standartet e reja te sigurimit te cilesise

Në vijim te takimit te dates 4.12.2017, Agjencia e Sigurimit te Cilesise dhe Bordi i Akreditimit, organizuan ne daten 14.12.2017,  Seminarin me teme "Disku...

18 / 12 / 2017

Takim informues me institucionet e arsimit të lartë

Në datën 4.12.2017, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) , organizoi me përfaqësuesit e institucioneve publike e private(IAL) një ta...

05 / 12 / 2017